Kas ir LIFE?
LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību.
Jaunumi
Kapacitātes projekts
23
nov
Pasniegta LIFE balva 2018
2018.gada 22.novembrī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards svinīgā ceremonijā pasniedza “LIFE balvu 2018” sekmīgākajiem Latvijas LIFE programmas projekta realizētājiem sešās nominācijās.
22
nov
LIFE BALVA 2018
Šodien, 22.novembrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards svinīgā ceremonijā pasniegs LIFE balvu 2018 Latvijas sekmīgākajiem Eiropas Komisijas LIFE programmas projektiem.
06
nov
Trīs LIFE projektu koncepcijas no Latvijas tiek otrajā kārtā Vides apakšprogrammā
Oktobra beigās Eiropas Komisijā (turpmāk – EK) noslēdzās iesniegto koncepciju izvērtēšana Vides apakšprogrammā, kā rezultātā trīs projektu idejas no Latvijas tiek virzītas tālāk pilnu projektu pieteikumu iesniegšanai.
Visi jaunumi
Life
13
dec
LIFE REstore projekts veicis degradēto kūdrāju inventarizāciju
Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta ietvaros veikta apjomīga degradēto kūdrāju inventarizācija Latvijā. Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu atbildīgai degradēto kūdrāju apsaimniekošanai un ilgtspējīgai izmantošanai.
13
oct
GrassLIFE: Izstādē Ķīpsalā demonstrēs kukaiņu viesnīcas un vientuļo bišu mājas
Izstādē “Vide un enerģija 2018”, kas 20.oktobrī notiks Ķīpsalas izstāžu centrā, Latvijas Dabas fonds rīkos “Dabas sarunas”, kur pētnieki stāstīs, kāpēc jāveido mājiņas sīkbūtnēm un kā to pareizi darīt.
27
sep
LIFE REstore: Veikta Latvijas degradēto kūdrāju inventarizācija
Projekta LIFE REstore ietvaros noskaidrots, ka kopumā valstī ir 18 000 ha degradētu kūdrāju, kas ir 36 % no visām kūdras ieguves ietekmētajām teritorijām Latvijā. Projekta mērķis ir sagatavot rekomendācijas izstrādātu kūdras ieguves lauku ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Lēmumu pieņemšanu veicinās atbalsta instruments jeb optimizācijas modelis, kas ļaus modelēt teritoriju turpmāku izmantošanu pēc kūdras ieguves, sabalansējot bioloģiskās daudzveidības, ekonomiskos un klimata aspektus. Informācija par degradētajiem kūdrājiem Latvijā tiks vizualizēta publiski pieejamā datu bāzē. Degradēto kūdrāju inventarizāciju Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta LIFE REstore ietvaros veica Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, Latvijas Kūdras asociāciju un biedrību “Baltijas krasti”.
Visi jaunumi
Pasākumi
22
nov
Latvijas LIFE balva 2018
Lasīt vairāk
20
oct
Grass LIFE "Dabas sarunas"
Lasīt vairāk
20
sep
Baltijas valstu LIFE projektu tīklošanas pasākums
Lasīt vairāk
18
sep
GrassLIFE komunikācijas kampaņas atklāšana
Lasīt vairāk
31
aug
Latvijas LIFE programmas projektu tikšanās 2018
Lasīt vairāk
24
jul
LIFE projektu budžeta sastādīšana
Lasīt vairāk
19
jun
LIFE projektu sagatavošana Klimata apakšprogrammā
Lasīt vairāk
24
may
Socioekonomiskais un ekosistēmu pakalpojumu novērtējums
Lasīt vairāk
17
may
LIFE programmas iespējas Latvijā
Lasīt vairāk
16
may
Seminārs “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšana telpiskajā plānošanā ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai zālājos un ārpus tiem”
Lasīt vairāk
08
may
Iepirkumi un ārpakalpojumi LIFE projektu ietvaros
Lasīt vairāk
26
apr
LIFE projektu gatavošana Vides apakšprogrammai (Vide un Resursefektivitāte, Vides informācija un pārvaldība)
Lasīt vairāk
25
apr
LIFE projektu gatavošana Vides apakšprogrammai (Daba un Bioloģiskā daudzveidība)
Lasīt vairāk
05
apr
Komunikācijas jautājumi LIFE projektu ietvaros
Lasīt vairāk
23
mar
Aicina uz dabas lieguma “Augstroze” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu
Lasīt vairāk
21
mar
LIFE programmas iespējas Latvijā (Rīga)
Lasīt vairāk
08
mar
LIFE programmas iespējas Latvijā (Rīga)
Lasīt vairāk
07
mar
LIFE programmas iespējas Latvijā (Ikšķile)
Lasīt vairāk
01
mar
LIFE programmas INFO DIENA 1.martā
Lasīt vairāk
28
feb
LIFE programmas iespējas Latvijā (Dobele)
Lasīt vairāk
16
feb
LIFE programmas iespējas Latvijā (Rīga)
Lasīt vairāk
15
feb
"LIFE REstore" organizē Starptautiskajai mitrāju dienai un Ramsāres konvencijai veltītu semināru
Lasīt vairāk
01
feb
LIFE konference un pieredzes apmaiņa Horvātijā
Lasīt vairāk
13
sep
LIFE un LVAFA Atvērto durvju diena 2017
Lasīt vairāk
23
aug
Notiks Latvijā īstenojamo LIFE projektu tikšanās
Lasīt vairāk
01
aug
Seminārs LIFE programmas projektu sagatavotājiem
Lasīt vairāk
08
may
Platformas sanāksme par ekosistēmu pakalpojumiem
Lasīt vairāk
24
feb
Dabas lieguma ''Laugas purvs'' dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Lasīt vairāk
08
feb
Sanāksme par Sudas-⁠Zviedru purva apsaimniekošanas plānu
Lasīt vairāk
05
feb
Pārgājiens ar purva kurpēm Pirtsmeža purvā
Lasīt vairāk
02
feb
LIFE Ekosistēmu pakalpojumu dalība Latvijas Universitātes 75. zinātniskajā konferencē
Lasīt vairāk
31
jan
LIFE Re-store piedalīsies Latvijas Universitātes 75. Zinātniskajā konferencē
Lasīt vairāk
17
jan
Pirmais diskusiju forums par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu Latvijā
Lasīt vairāk
16
jan
Ceļojošā izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C”
Lasīt vairāk
23
nov
Svinības par godu LIFE 15 gadu veiksmīgai darbībai Latvijā
Lasīt vairāk
25
aug
LIFE programmas projektu realizētāju Baltijā tikšanās Rīgā
Lasīt vairāk
13
aug
Lielā dumpja brīvdabas izstāde Salacgrīvas pilsētas svētkos.
Lasīt vairāk
10
jun
LIFE programmas informatīvais seminārs
Lasīt vairāk
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi

 

Pirms uzsākt lifeprogramma.lv mājas lapas lietošanu, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Mājas lapas lietotājus par projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (LIFE14 CAP/LV/000002), turpmāk - CAP LIFE LAT, darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Mājas lapā var būt ietverta informācija arī par EK LIFE programmu un EK LIFE programmas atbalstītajiem projektiem Latvijā.

1. Mājas lapā iekļautās informācijas raksturs

CAP LIFE LAT ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

CAP LIFE LAT negarantē, ka Mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no EK dokumentiem.

Mājas lapā izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

2. Atbildība

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Mājas lapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Mājas lapas darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

3. Saites uz citām mājas lapām

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites

4. Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājas lapa ir CAP LIFE LAT īpašums. CAP LIFE LAT ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.

Jebkuras Mājas lapā izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Mājas lapā izvietoto logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar CAP LIFE LAT iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

5. Piemērojamās tiesību normas

Šīs Mājas lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šīs Mājas lapas lietošanu vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

 

 

 

Privātums

Mājas lapas īpašnieks un uzturētājs ir CAP LIFE LAT. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz CAP LIFE LAT mājas lapu ir obligāta.

 

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

Mājas lapā var būt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru saturu CAP LIFE LAT nekontrolē un par kurām nevar uzņemties atbildību.

CAP LIFE LAT respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat CAP LIFE LAT tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību, ja radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju.

 

Ieteikumus, kļūdu labojumus un citas norādes par portāla uzlabošanu sūtīt uz e-pasta adresi: life@lvafa.gov.lv

Moduļa izmantošana


Jaunais LIFE uzsaukums jau pēc 4 mēnešiem - gatavojies laicīgi, nāc uz konsultāciju!