GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana
GrassLIFE ilgtermiņa mērķis ir uzlabot ES prioritāro zālāju aizsardzības statusu Latvijā (6120*, 6210*, 6230*, 6270* and 6530*) un padarīt efektīvāku to apsaimniekošanu. Visas zālāju atjaunošanas darbības tiks īstenotas 14 Natura2000 tīkla teritorijās.
 
Projekta mērķi:
 • Atjaunot biotopus un uzlabot to aizsardzības statusu 1320,5 hektāros ES nozīmes prioritāro zālāju, izmantojot pārbaudītas metodes, kā arī testējot inovatīvas atjaunošanas metodes pilotteritorijās.
 • Izveidot ilgtermiņa un ilgtspējīgu apsaimniekošanas (noganīšanas) sistēmu atjaunoto zālāju teritorijās, sadarbībā ar zemnieku saimniecībām.
 • Sagatavot rekomendācijas zālāju aizsardzības statusa uzlabošanai un zālāju konektivitātei Latvijā.
 • Veicināt izpratni par ilgtspējīgas zālāju apsaimniekošanas ekonomiskajiem aspektiem; un
 • Uzlabot sabiedrības zināšanas un informētību par prioritāro zālāju saglabāšanu Latvijā un Eiropas Savienībā.
 
​Projekta rezultātā tiks:
 • Atjaunoti 1320,5 ha prioritāro zālāju dzīvotņu, uzlabota dzīvotņu kvalitāte un aizsardzības statuss, inovatīvas un pilotmetodes zālāju atjaunošanai testētas aptuveni 400 hektāros.
 • Ilgtermiņa ilgtspējīga apsaimniekošanas sistēma ieviesta 720,5 hektāros zālāju dzīvotņu, integrējot zālājus saimniekošanas ikdienas praksē projekta partneru saimniecībās.
 • Ilgtermiņa ilgtspējīga noganīšana nodrošināta 600 hektāros “sarežģīto” zālāju (tas ir - grūti pieejami vai/un apsaimniekojami) un 300 hektāros katru gadu pēc projekta, izmantojot mobilo ganāmpulku.
 • Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegtas rekomendācijas zālāju aizsardzības statusa un prioritāro zālāju konektivitātes uzlabošanai.
 • Sagatavoti vismaz 120 atjaunošanas plāni un 10 saimniecību biznesa plāni.
 • Izveidota demonstrācijas saimniecība, kas kalpos kā informācijas un izglītības centrs. Notikuši vismaz 150 dažādi demonstrācijas pasākumi.
 • Veikta zalāju, bioloģiskās daudzveidības un biznesa ekonomiskā izpēte. Identificēti vismaz 10 ar zālājiem saistīti produkti ar augstu pievienoto vērtību.
 • Sagatavots un ieviests komunikācijas plāns ar fokusu uz ekosistēmu pakalpojumiem.
 • Izmantota sabiedriskās zinātnes pieeja dabas novērojumiem (www.dabasdati.lv) un augsnes monitoringam.
 • Izstrādāta replikācijas stratēģija.
 • Sagatavoti ekspertu priekšlikumi vides un lauksaimniecības atbalsta shēmām attiecībā uz projekta mērķa dzīvotņu aizsardzību, kas paredzēti integrācijai valsts Lauku attīstības programmā 2021.-2017. gadam. Priekšlikumi iesniegti Zemkopības ministrijā.
 
Īstenošanas laiks : 
01.09.2017.-31.03.2023.
 
 
 
Projekta numurs:
LIFE16 NAT/LV/000262
 
Projekta nosaukums:
Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana
 
Apakšprogramma:
NAT
 
Finansēšanas gads:
2016
 
Īstenotājs:
Latvijas Dabas fonds
 
Adrese:
Vīlandes iela 3-7, Rīga LV 1010
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana