Apmācībās Briselē LIFE atbalsta vienība gatavojās 2017.gada projektu uzsaukumam
14. un 15. martā LIFE atbalsta vienība piedalījās LIFE programmas Nacionālo kontaktpunktu apmācībās Briselē, lai turpmāk Latvija vēl veiksmīgāk spētu konkurēt projektu iesniegšanā un īstenošanā.

Pavisam apmācībās piedalījās 76 pārstāvji no 27 ES dalībvalstīm.

Pārstāvji no Eiropas Komisijas informēja klātesošos par LIFE programmas 2017.gada prioritātēm,  apakšprogrammu jaunumiem, akcentējot projektus ar augstu tirgus gatavību, kā arī par maijā gaidāmajiem LIFE programmas 25 gadu jubilejas pasākumiem.

Apmācību laikā dalībnieki praktiskajā uzdevumā kopā ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem izvērtēja konkrētus projektu pieteikumus, kas ļāva padziļināti izprast projektu vērtēšanas procesu, noteiktos vērtēšanas kritērijus, kā arī saprast, kas tiek sagaidīts no projektu pieteikumiem, kas nākotnē ļaus vēl kvalitatīvāk konsultēt projektu pieteicējus. Tāpat nozīmīga bija pieredzes apmaiņa un kontaktu dibināšana ar ārvalstu kolēģiem, lai nākotnē vēl veiksmīgāk veidotu starptautisko sadarbību projekta ietvaros.

Tikšanās laikā tika apskatīti arī provizoriskie 2016.gada uzsaukuma rezultāti, gan salīdzinot dalībvalstu iesniegumu skaitu attiecībā pret veiksmīgo iesniegumu skaitu, gan dažādos griezumos vispārējie rezultāti. Tāpat kā iepriekš, arī 2016.gadā lielākais iesniegumu skaits tika saņemts no Itālijas un Spānijas. Tāpat no šīm valstīm ir arī lielākais apstiprināto projektu skaits. Taču izvērtējot veiksmīgo projektu pieteikumu skaitu pret iesniegto, veiksmīgākās valstis 2016. gadā bija Igaunija un Slovēnija. Būtiski, ka no Latvijas 2016.gadā tika iesniegti seši projektu pieteikumi, no kuriem viens projekts šobrīd ir revīzijas fāzē, otrs - rezerves sarakstā. Kopā Eiropas Komisijā saņemti 867 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto budžetu 280 miljoni eiro (pieejamais finansējums 2016.gadā – 240 miljoni eiro), no kuriem 144 projekti apstiprināti (šobrīd revīzijas fāzē) un 22 iekļauti rezerves sarakstā. Vidējais pieprasītais finansējums vienam projektam ir 1,5 miljoni eiro, vidējais partneru skaits vienā projektā – 5,4. 

Jau šonedēļ - 6. aprīlī - notiks informatīvs seminārs par LIFE programmas aktualitātēm.

 

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana