LIFE programmas Latvijā 15 gadu jubilejā apbalvo labākos programmas projektus un to īstenotājus
Trešdien, 2016. gada 30. novembrī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards apbalvoja LIFE programmas Latvijas 5 labākos projektus un to īstenotājus.
Svinīgajā uzrunā K.Gerhards uzsvēra: “Mūsu uzdevums ir saglabāt tīru un drošu vidi arī nākamajām paaudzēm. Lai to īstenotu, mums svarīgi būt organizētiem un nepieciešams pastāvīgi veikt ieguldījumus vides jomā. LIFE programmas projekti vienmēr snieguši būtisku labumu - tie veicinājuši Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu gan atkritumu pārvaldības, gan dabas aizsardzības, gan klimata pārmaiņu mazināšanas jomā.”
 
Par valstiski nozīmīgāko projektu tika atzīts projekts par Zaļo sertifikātu. Tas aizvien tiek piešķirts lauku tūrismu saimniecībās, kas ievēro zaļās saimniekošanas principus, saudzējot resursus, veidojot videi un vietējai kopienai draudzīgu tūrisma piedāvājumu. Projektu 2000. gadā īstenoja “Lauku ceļotājs”.
 
Kategorijā aktīvākais projektu pieteicējs balvu saņēma Eiropas Komisijas visvairāk atbalstīto LIFE projektu iesniedzējs – nodibinājums “Latvijas Dabas Fonds”. 15 gadu laikā nodibinājums īstenojis 7 projektus. 
 
Balvu nominācijā finansiāli apjomīgākais projekts ieguva projekts par inovatīvu pieeju jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā. Projekts, ko īstenoja biedrība “Baltijas Vides Forums”, piesaistot 5,8 miljonus eiro Eiropas Savienības (ES) finansējuma. 
 
Apbalvojumu kategorijā teritoriāli apjomīgākais projekts saņēma nodibinājums “Latvijas Dabas Fonds”, īstenojot projektu Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai. Projekts tika īstenots 16 dažādās lokācijas vietās. 
 
Balvu nominācijā inovatīvākais projekts saņēma Dabas aizsardzības pārvalde par projektiem ekosistēmu pakalpojumi, Hydroplan un Ķemeru mitrāji. 
 
Galvenais LIFE programmas mērķis ir veicināt ES vides un klimata politikas īstenošanu, attīstību un aktualizēšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildus pievienoto vērtību. Ar šī instrumenta finansiālu atbalstu Latvijā īstenoti 48 projekti, piesaistot vairāk nekā 32 miljonus eiro LIFE programmas finansējumu.

Bildes no pasākuma apskatāmas šeit.
 
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana