Organizācijas no Maltas piedāvā partnerību LIFE projektos
Gatavojoties LIFE programmas 2024. gada uzsaukumam, organizācijas visā Eiropā aktīvi meklē potenciālos projektu partnerus. Zemāk apkopota informācija, ko 3 organizācijas no Maltas vēlas nodot potenciālajiem projektu partneriem.

1. Piedāvājums LIFE Aprites ekonomikas un dzīves kvalitātes apakšprogrammā. 

Mazu un vidēju uzņēmumu asociācija, kas strādā aprites ekonomikas jomā, vēlas pievienoties projektam, kas veltīts elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei (WEEE). Ņemot vērā, ka Malta ir salu valsts, organizācija ir ieinteresēta izstrādāt loģistikas plānu, kas ļautu samazināt eksportēto atkritumu apjomu. Organizācija ieinteresēta sadarboties ar jebkuru LIFE projektu, kas saistīts ar aprites ekonomiku, kā arī elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi.

2. Piedāvājums LIFE “Pāreja uz tīru enerģiju” apakšprogrammā.

Nevalstiskā organizācija, kas darbojas viesmīlības jomā, vēlas iesaistīties "Pāreja uz tīru enerģiju" (CET) apakšprogrammas projektā. Organizācija jau īstenojusi nelielu, iekšēji finansētu projektu, kura laikā tika mērīts enerģijas patēriņš viesmīlības nozarē. Organizācija būtu ieinteresēta izmantot iepriekšējā projekta rezultātus, lai izstrādātu ar enerģiju saistītus noteikumus vai sistēmas (piemēram, sertifikāciju vai pārvaldības sistēmas). Partnerība varētu tikt realizēta CET Local (scope C) uzsaukumā, CET BETTERNENO (scope A/ C) uzsaukumā, vai CET BUSINESS (scope A/B).

3. Piedāvājums LIFE “Pāreja uz tīru enerģiju” apakšprogrammā.

Maltas uzņēmums veido nulles emisiju ēku projektus, sadarbojoties ar citiem uzņēmumiem, kuri izstrādā saliekamu moduļu konstrukcijas. Uzņēmums meklē ieinteresētās puses un sadarbības partnerus, kas varētu veidot pilnvērtīgu projekta konsorciju. Parterība varētu tikt realizēta CET BETTERENO (scope A/C) vai CET BUSINESS uzsaukumā.

Apstiprinātu projektu gadījumā, iespējams saņemt līdzfinansējumu no Maltas Vides Ministrijas. Paredzams, ka LIFE programmas 2024. gada uzsaukums tiks izsludināts 2024. gada pavasarī.

Intereses gadījumā lūdzu rakstīt uz madara.katrina.eihe@varam.gov.lv

LIFE programma ir ES (Eiropas Savienības) finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību. EK apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī nacionālais finansējums. LIFE programma Latvijā darbojas no 2001. gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti vairāk nekā 60 projekti.

 

 

 

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana