Notikusi LIFE 30 gadu jubilejai veltītā Latvijas LIFE projektu tikšanās
2022. gada 29. septembrī par godu LIFE programmas 30 gadu jubilejai norisinājās Latvijā notiekošo LIFE programmas projektu tikšanās. Šī pasākuma mērķis bija informēt tā dalībniekus par Latvijas LIFE projektu jaunumiem, plānotajām aktivitātēm un izaicinājumiem, kā arī dalīties pieredzē un izrunāt aktuālus jautājumus, kas saistīti ar LIFE programmas projektu īstenošanu.
Pirmajā pasākuma daļā tā dalībnieki devās ekskursijā uz Mores pagastu, kur LIFE GoodWater IP projekta pārstāvji dalījās pieredzē par to, kādu postu upēm un to iemītniekiem nodara dažādi šķēršļi un aizsprosti.
 
Ekskursijas laikā dalībniekiem bija iespēja aplūkot arī LIFE GoodWater IP ietvaros īstenoto talku rezultātus Mergupē. Talkas tika rīkotas, lai atbrīvotu upes posmus no koku sanesumiem un aizsprostiem, tādējādi uzlabojot upes tecējumu un aizskalojot smiltis. Pēc divām talkām upes gultnē jau bija manāmi uzlabojumi un radušies jauni straujteču posmi. Trešā talka tika rīkota, lai izveidotu zivju dzīvotnes un uzlabotu upes hidromorfoloģisko daudzveidību. Par atjaunošanas darbiem vairāk lasi šeit.
 
Pēc ekskursijas pasākuma dalībniekus apciemoja LIFE IP LatViaNature projekta ietvaros izveidotā mobilā dabas klase. Šī ir Latvijā pirmā mobilā dabas klase un tā ir mūsdienīgs risinājums, kas ļauj padarīt dabas izglītību pieejamāku dažādos publiskos pasākumos un ārpus tiem. Mobilā dabas klase piedāvā atraktīvā un izklaidējošā veidā izzināt dabas ekosistēmas un iesaistīties dabas saglabāšanas pasākumos. 
 
Otrajā pasākuma daļā klātesošie Latvijas LIFE projektu pārstāvji prezentēja savu projektu aktualitātes, pārrunāja gada laikā paveikto un sasniegto, kā arī nākotnes plānus. Prezentāciju laikā dalībnieki izmantoja izdevību, lai savstarpēji dalītos ar pieredzi, kas iegūta īstenojot Eiropas Komisijas LIFE programmas projektus Latvijā. Tāpat, pasākumā piedalījās pārstāvji no Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas, kas administrē nacionālā finansējuma piešķiršanu LIFE projektiem.
 
Pēc individuālajām LIFE projektu prezentācijām norisinājās diskusijas, kuru laikā savstarpēji tika izrunāti gan labās prakses piemēri, gan būtiskākie sarežģījumi un izaicinājumi, ar ko saskārušies LIFE programmas projektu īstenotāji.
 
Pasākumu organizēja LIFE atbalsta vienība. LIFE atbalsta vienības darbība tiek nodrošināta ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.
 
LIFE programma ir ES (Eiropas Savienības) finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību. EK apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī nacionālais finansējums. LIFE programma Latvijā darbojas no 2001. gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti vairāk nekā 50 projekti.
 
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana