Pieejami 95 miljoni eiro projektiem, kuri virza ES pāreju uz tīru enerģiju
LIFE programmas apakšprogrammu “Pāreja uz tīru enerģiju” sastāda 18 dažādas projektu tēmas. Lai pieteiktos līdzfinansējumam, projektu iesniedzējiem jāsagatavo pilns projekta pieteikums līdz 2022. gada 12. janvārim.
Līdzfinansējums ir pieejams projektiem, kuri:
  • Veido politikas ietvaru pārejai uz tīru enerģiju vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī; 
  • Paātrina tirgus pāreju uz tīru enerģiju ar tehnoloģiju, digitalizācijas, jaunu pakalpojumu un uzņēmējdarbības modeļu ieviešanu, kā arī ar to saistīto profesionālo prasmju uzlabošanu; 
  • Piesaista privāto finansējumu investīcijām ilgtspējīgā enerģētikā; Piesaista atbalstu vietēja un reģionāla līmeņa investīciju projektiem konkrētajā nozarē; 
  • Iesaista iedzīvotājus pārejā uz tīru enerģiju; 
 
Detalizēta informācija par katru no prioritārajām tēmām un ieteikumi projekta pieteikuma rakstīšanā ir pieejami šeit.
 
Tāpat, pieejams ieraksts no LIFE atbalsta vienības organizētā semināra projektu rakstītājiem “Pāreja uz tīru enerģiju” apakšprogrammā. 
 
Projektu iesniedzēji aicināti ar jautājumiem vērsties pie LIFE atbalsta vienības speciālistiem, kuri nodrošina arī bezmaksas konsultācijas gan projektu rakstītājiem, gan īstenotājiem.
 
LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai. Galvenais LIFE programmas mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) vides un klimata politikas īstenošanu, attīstību un aktualizēšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildus pievienoto vērtību ES. Uz programmu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES Nr. 1293/2013) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi. LIFE programma Latvijā darbojas kopš 2001.gada un ar tās atbalstu ir realizēti vairā nekā 50 projekti.  
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana