Sagatavoti trīs palīgmateriāli LIFE projektu īstenotājiem
Īstenojot LIFE projektu nepieciešams izstrādāt vairākus dokumentus un informatīvos materiālus, to starpā - projekta pārskatu (Layman’s report), projekta AfterLIFE plānu un ziņojumu dēli (Notice board). Lai palīdzētu projektiem šos materiālus izstrādāt pēc iespējas kvalitatīvāk, CAP LIFE LAT projekta ietvaros sagatavotas vadlīnijas, ieteikumi un paraugi šo materiālu izstrādei.

Visiem LIFE projektiem nepieciešams izstrādāt informatīvus ziņojumu dēļus par savu projektu, lai informētu sabiedrību par projekta mērķiem un aktivitātēm, kas tiek veiktas, lai tos sasniegtu. Izstrādājot projekta ziņojumu dēli, jāņem vērā, ka tam jābūt pielāgotam projekta tēmai. Arī Eiropas Komisija aicina projektu īstenotājus būt radošiem, lai šos ziņojumu dēļus veidotu pēc iespējas uzmanību piesaistošākus un atraktīvākus. CAP LIFE LAT projekts ir sagatavojis paraugu, kurā iekļautas galvenās vadlīnijas, kas jāņem vērā ziņojuma dēļa izstrādes procesā. 

 

AfterLIFE plāna izstrādē projektu pieteicējiem palīdzēs aizpildāma forma, kurā iekļautas gan galvenās vadlīnijas par to, kas jāiekļauj šajā dokumentā, gan arī tabula, kas ļauj vienkāršā formātā apkopot informāciju par aktivitātēm, kas tiks turpinātas pēc LIFE projekta noslēguma. 

 

Savukārt izstrādājot projekta pārskatu, projektu pieteicēji ir aicināti izmantot CAP LIFE LAT izstrādātās vadlīnijas par to, kas jāiekļauj šajā pārskatā. Neskatoties uz to, ka ir iespējams šīs vadlīnijas izmantot kā pārskata bāzi un tās aizpildīt ar projektam aktuālo informāciju, aicinām projektus arī šī pārskata izstrādei pieiet radoši. Lai gan nepieciešams ievērot galvenos nosacījumus, kas iekļauti vadlīnijās, pārējais ir projekta komandas rokās - pārskata forma nav pat jāveido kā dokuments. LIFE projekti no citām Eiropas valstīm šo pārskatu ir veidojuši gan kā kāršu komplektu, gan citos radošos formātos. 

 

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana