Pasniegta LIFE Balva 2020
2020.gada 1. decembrī, Facebook platformā notika Latvijas labāko projektu apbalvošanas ceremonija. Pasākuma ietvaros tika dots vārds gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvei Aldai Ozolai, gan Latvijas LIFE nacionālajam kontaktpunktam – Ilonai Mendziņai. Lai uzrunātu pasākuma klausītājus, ar runu no Briseles uzstājās arī Eiropas Komisijas LIFE programmas vadītājs Andželo Salsi.
Tradicionāli, LIFE Balvas pasākumi notiek klātienē, tomēr, ņemot vērā COVID-19 ierobežošanas nolūkos pieņemtos ierobežojumus, šogad apbalvošana notika neklātienes formātā. Pasākumā piedalījās gan projektu pārstāvji, gan citi interesenti, kuriem bija iespēja interaktīvi  piedalīties un izteikt komentārus Facebook platformā.  
 
LIFE Balva 2020 tika pasniegta 6 nominācijās:  
 
1. Augstāk novērtētais jaunais projekts 
 
Pretendē: Projekti, kas iesniegti Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) 2018. un 2019. gada LIFE uzsaukumā. Vērtēšanas kritērijs: objektīvs, balvas ieguvējs ir projekts, kuru EK novērtējusi ar augstāko punktu skaitu LIFE 2018.gada un 2019.gada uzsaukuma konkursā. Pretendē 3 projekti.  
 
Šajā nominācijā uzvarētājs ir projekts LIFE REEF, kuru 2018.gada uzsaukumā Eiropas Komisija bija novērtējusi ar 75 punktiem.  
 
LIFE REEF projekts uzsāks darbu pie aizsargājamo jūras biotopu novērtēšanas kritēriju izstrādes. Projekta ietvaros paredzēts veikt arī daudzas citas aktivitātes, tostarp monitoringa metožu pilnveidošana; jūras aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas plāna izstrāde un citas. 
 
2. Publiski aktīvākais projekts  
 
Pretendē: projekti, kas veic savas aktivitātes 2019. Gadā; Vērtēšanas kritērijs : objektīvs, kopējā sasniegtā auditorija atbilstoši mediju monitoringa datiem. Balva tiek piešķirta projektam, kas sasniedzis skaitliski vislielāko auditoriju laika periodā no 2019. gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim. Pretendē 12 projekti.  
 
Nominācijā “Publiski aktīvākais projekts” uzvarētājs ir projekts GrassLIFE.  
 
Projekts GrassLIFE strādā pie dabisko pļavu atjaunošanas un šo vērtīgo zālāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšanas. Viens no redzamākajiem projekta elementiem ir tā ietvaros izveidotais mobilais ganāmpulks, kas noteikti ir viena no panākumu atslēgām, kas palīdzēja projektam uzvarēt šajā nominācijā. 
 
3. Finansiāli apjomīgākais projekts  
 
Pretendē: projekti, kas aktivitātes veic 2020.gadā. Vērtēšanas kritērijs -objektīvs, lielākais kopējais projekta budžets EUR. Pretendē 9 projekti.  
 
Nominācijā “Finansiāli apjomīgākais projekts” uzvarētājs ir projekts LIFE Fit for REACH. Šī projekta ietvaros tiek strādāts pie tā, lai Baltijas valstu uzņēmumi varētu uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību un savlaicīgi ieviest Eiropas Savienības REACH regulas prasības. 
 
4. Nozīmīgākais ieguldījums vides aizsardzībā  
 
Pretendē : projekti, kas aktivitātes veic 2020.gadā. Vērtēšanas kritērijs : ½ subjektīvs, projekta nozīmību izvērtē žūrija balsojot, iepazīstoties ar projektos paredzētajām darbībām un rezultātiem un sarindo projektus nozīmīguma secībā (50% nozīmība). ½ objektīvs - teritoriāli plašākais projekts , projekti tiek sarindoti pēc paredzētajām plašākajām dabas/vides/klimata aizsardzības aktivitātēm Latvijas teritorijā (50% nozīmība). Pretendē: 9 projekti.  
 
Nominācijā “Nozīmīgakais ieguldījums vides aizsardzībā” uzvarētājs ir projekts LIFE Fit for REACH. Projekts ir starptautisks, līdz ar to aptver plašu darbības loku un par tā ieguldījumu vides aizsardzībā nobalsoja arī konkursa žūrija. 
 
5. Nozīmīgākais ieguldījums klimata pārmaiņu risināšanā.  
 
Pretendē : projekti, kas aktivitātes veic 2020.gadā LIFE Klimats apakšprogrammā. Vērtēšanas kritērijs : subjektīvs, projekta nozīmību izvērtē žūrija balsojot, iepazīstoties ar projektos paredzētajām darbībām un rezultātiem. Balvas ieguvējs ir projekts, kas ieguvis summāri lielāko balsu skaitu no žūrijas locekļiem. Pretendē 2 projekti.  
 
Nominācijā “Nozīmīgākais ieguldījums klimata pārmaiņu risināšanā” balvu saņēma projekts LIFE OrgBalt. Lai gan projekts savu darbību ir uzsācis relatīvi nesen, žūrija atzinīgi novērtējusi projekta ieguldījumu klimata pārmaiņu risināšanā. 
 
Šī projekta mērķis ir inovatīvu klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana. Tas tiks darīts izmantojot dažādas inovatīvas metodes apsaimniekojot gan meža zemes, gan auglīgas organiskās lauksaimniecības zemes. Projekta ietvaros tiks uzlaboti SEG emisiju aprēķinos izmantotie dati, un ņemot vērā šī sektora nozīmi un unikalitāti, šo aprēķinu precizitāte būtiski ietekmēs ne tikai Latvijas, bet arī visas Eiropas Savienības klimata saistību izpildi. 
 
6. Projekts ar lielāko ietekmi 
 
Pretendē projekti, kas noslēgušies 2016.- 2020.gadā. Vērtēšanas kritērijs: subjektīvs, pretendenti LIFE Atbalsta vienībai noteiktā termiņā iesniedz aprakstu, kurā pamato sava projekta ietekmi uz vides aizsardzības politiku, ieguldījumu nacionālajos normatīvajos aktos, ekonomiku, citām programmām u.c., ko izvērtē žūrija balsojot. Balvas ieguvējs ir projekts, kas ieguvis summāri lielāko balsu skaitu no žūrijas locekļiem. Pretendē 12 projekti. 
 
Nominācijā “Projekts ar lielāko ietekmi” balvu saņēma projekts NAT-PROGRAMME. 
 
Natura 2000 ir ES valstu īpaši aizsargājamo teritoriju tīkls, kurā katra dalībvalsts iekļaujas ar savu aizsargājamo teritoriju sistēmu. Projekta NAT-PROGRAMME ietvaros, Latvijā tika izstrādāta Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma, kā arī citi vadlīnijas un vērtīgi materiāli. 

 

LIFE balva ir Eiropas Komisijas LIFE programmas Latvijas projektu godināšanas pasākums, kas Latvijā tika organizēts jau trešo reizi, LIFE programmas kapacitātes projekta CAP LIFE LAT ietvaros. Pasākuma mērķis ir veicināt LIFE programmas atpazīstamību Latvijā, identificējot un parādot veiksmīgākos LIFE projektu realizētājus Latvijā. 
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana