Eiropas Savienība investē vairāk kā 100 miljonus eiro LIFE integrētajos projektos, tostarp arī projektā no Latvijas
17. februārī Eiropas Komisija paziņoja, ka investēs vairāk kā 100 miljonus eiro 10 LIFE integrētajos projektos. Šis finansējums atbalstīs 10 liela mēroga vides un klimata projektus 9 Eiropas Savienības valstīs: Kiprā, Igaunijā, Francijā, Grieķijā, Īrijā, Latvijā, Slovākijā, Čehijā un Spānijā.
Integrētie projekti ir plaša mēroga projekti, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides un klimata politikas dokumentu pilnīgu ieviešanu konkrētā reģionā, kā arī sekmē labāku vides politikas mērķu integrāciju citās politikas jomās. Šos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks, kā arī plašs ģeogrāfiskais pārklājums. To īstenošanā ir nepieciešama citu Eiropas Savienības finanšu instrumentu, valsts vai privātā finansējuma avotu piesaiste. Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot visas nozares un ieinteresētās puses. Valstis var iesniegt integrētos projektus dabas aizsardzības jomā, vides un klimata jomā.
 
Kā minēts iepriekš, viens no atbalstītajiem integrētajiem projektiem norisināsies Latvijā. Projekts LIFE GoodWater IP fokusēsies uz Latvijas upju un ezeru ūdens kvalitātes uzlabošanu.
 
Papildus informācija par projektu: 
 
Upju baseinu apsaimniekošanu Latvijā nepieciešams uzlabot, lai tā atbilstu ES Ūdens direktīvā noteiktajiem standartiem. LIFE GoodWater IP īstenos projektā paredzētos pasākumus četros upju baseinos, uzlabojot ūdens kvalitāti Latvijas upēs un ezeros. Rezultātā tiek sagaidīts, ka 5% no šobrīd riska grupā esošajām ūdenstilpnēm sasniegs labu stāvokli. Ilgtermiņā projekts varētu palīdzēt stāvokli uzlabot 30% no kritiskajām ūdenstilpnēm. LIFE GoodWater IP samazinās piesārņojumu ūdenstilpnēs, kas rodas no lauksaimniecības un mežsaimniecības blakusproduktiem, kā arī pilsētu notekūdeņiem. Projekts uzlabos arī hidroloģiskos apstākļus upēs, kas savukārt palīdzēs atjaunot dabisko upju dinamiku.
 
LIFE integrētie projekti tiek finansēti kopš 2014. gada un šobrīd Eiropā tiek realizēti 25 liela mēroga projekti. Latvijai šis būs pirmais LIFE integrētais projekts.
 
Avots un papildus informācija:
 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_251
 
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana