Sagatavots ikgadējais darba dokuments par LIFE prioritātēm Latvijā
Atbilstoši CAP LIFE LAT projekta uzdevumiem ir izstrādāts Ikgadējais darba dokuments 2018 (Annual working paper) ar mērķi sniegt projektu iesniedzējiem materiālu, kas ļautu izvēlēties projekta tēmu un atvieglotu Latvijas un ES līmeņa prioritāšu salīdzināšanu.

Darba dokumentā apkopotas tās Latvijas prioritātes, kuru risinājumi netiek vai tiek nepilnīgi ieviesti, tās vērtētas kontekstā ar ES politikas prioritātēm un jauno LIFE Daudzgadu darba programmu 2018-2020.

Prioritāšu uzskaitījums balstīts uz projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (CAP LIFE LAT) ietvaros veikto pētījumu, kura rezultātā identificētas tās Vides, Dabas un Bioloģiskās daudzveidības, un Klimata pārmaiņu jomas, kas tiek nosegtas vismazāk ar pašreizējiem politikas un finanšu instrumentiem. Identificētās jomas analizētas saskaņā ar LIFE daudzgadu darba programmas nosacījumiem, kā arī LIFE vadlīnijām katrā apakšprogrammā, 2018.gada LIFE uzsaukuma jaunumiem, iepriekšējos gados pieļautajām kļūdām un darba grupās ar politikas veidotājiem, iesaistītajām pusēm un iesniedzējiem pārrunāto un secināto. ES prioritāšu uzskaitījums balstīts uz LIFE Daudzgadu darba programmu 2018-2020. Saskaņojot savu izvēlēto projekta tēmu ar tēmām no zemāk norādītā prioritāšu uzskaitījuma, iesniedzējs veicina Latvijas prioritāšu ieviešanu un nodrošina savas tēmas atbilstību ES prioritātēm.

Dokuments apskatāms šeit : (pielikums)

Citi  Jaunumi
Norisinājusies LIFE programmas INFO diena par gaidāmo uzsaukumu
14, April 2021
2021. gada 13. Aprīlī norisinājās LIFE atbalsta vienības organizēts pasākums “LIFE INFO diena – ieskats gaidāmajā uzsaukumā”. Tā ietvaros eksperti prezentēja aktuālāko informāciju par to, kas pagaidām zināms par plānoto LIFE programmas uzsaukumu.
LIFE programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā uzsaukumā
01, April 2021
2021. gada 13. aprīlī, plkst. 10:00, Zoom platformā notiks LIFE atbalsta vienības organizēts pasākums “LIFE programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā uzsaukumā”. Tā ietvaros tiks prezentētas jaunākās aktualitātes par gaidāmo uzsaukumu - plānotajiem termiņiem, provizoriskajām atbalsta intensitātēm, jaunajām apakšprogrammām, kā arī citiem jaunumiem.
Risinājumi dabas vērtību saglabāšanā tiks rasti zinātniskā pamatojumā, diskusijās un visas sabiedrības izglītošanā
29, March 2021
2021.gada 25.martā LIFE Integrētā projekta LatViaNature īstenotāji tiešsaistes seminārā iepazīstināja plašāku auditoriju ar projekta mērķiem, uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem. Projekts pilnveidos dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu.
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana