Noticis LIFE programmas projektu rakstītāju seminārs
LIFE programmas projektu pieteikumu sagatavotāju apmācības noritēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) 2017.gada 8.augustā.

Seminārā piedalījās 55 dalībnieki, starp tiem – NVO, pašvaldības, kā arī valsts iestāžu un privātu uzņēmumu pārstāvji. Apmācības bija atvērtas visiem interesentiem, īpaši tika aicināti tie projektu pieteikumu gatavotāji, kas saņēmuši konceptuālu atbalstu nacionālā finansējuma saņemšanai un sākuši darbu pie projekta sagatavošanas eProposal,

Semināra dienas kārtībā:

  1. Projekta uzbūve (B, C veidlapas)
  2. Projekta budžets
  3. Jautājumu un atbilžu sesija
  4. Vērtēšanas process
  5. “Close to market” tipa projekti
  6. Jautājumu un atbilžu sesija

Apmācības vadīja Diego Mattioli – pieredzējis LIFE programmas projektu pieteikumu autors un projektu vadītājs no Itālijas. D.Mattioli dalījās ar pieredzi veiksmīgā projektu pieteikumu sagatavošanā, skaidroja kā vislabāk aizpildīt projekta pieteikuma B un C veidlapas eProposal sistēmā, kā sastādīt sabalansētu un loģisku budžetu. Pēc jautājumu un atbilžu sesijas, kurā klātesošajiem bija iespēja uzdot konkrētus jautājumus apmācību vadītājam, tika ieturēta pauze pusdienām. Pēc pauzes uzmanība tika pievērsta vērtēšanas procesam un “close to market”(C2M) tipa projektiem, pasākuma beigās arī atvēlot laiku dalībnieku jautājumiem.

D.Mattioli apmācību pirmajā daļā skaidroja par to, kā definēt vides apdraudējumus un to esošos un iespējamos risinājumus, kā arī veidus kā efektīvi sasaistīt izvēlēto vides apdraudējumu ar kādu no LIFE apakšprogrammu prioritārajām jomām un tematiskajām prioritātēm. Dalībniekiem tika rādīti veidi kā noteikt atbilstošus mērķus, tos pareizi aprakstīt un sasaistīt ar ieplānotajām projekta aktivitātēm. Īpašs uzsvars tika likts uz precīzu aktivitāšu aprakstu, lai katrai aktivitātei būtu skaidrs tās veicējs, nepieciešamie resursi un laika plāns. Tika arī apspriesti ideālie projektu rezultāti un pareizās partnerības veidošana, kā arī bieži pieļautas kļūdas plānošanas procesā.

Otrajā sadaļā uzmanība tika pievērsta budžeta veidošanai, D.Mattioli atsevišķi skaidroja noteikumus personāla, komandējumu, ārpakalpojumu plānošanai. Tika arī runāts par pamatlīdzekļu iegādi, diskutēts par prototipa būtību un atļautajām darbībām projektā ar prototipu; tāpat īsumā tika izskaidrotas arī citas netiešās izmaksas, un ko drīkst iekļaut šajās budžeta kategorijās. Apmācību vadītājs un CAP LIFE LAT pārstāvji centās padarīt skaidrāku arī tā saukto 2% noteikumu, un uzsvēra nepieciešamību pārbaudīt, vai visas paredzētās izmaksas ir sasaistītas ar aktivitātēm un ir pamatotas projekta kontekstā.

Pēc pusdienu pauzes tika apspriesta projektu vērtēšana, lai dotu topošajiem projektu pieteicējiem labāku izpratni par to, kas no viņiem tiek gaidīts un kāds ir gaidāmais process. Katrs vērtēšanas kritērijs tika aplūkots atsevišķi, vēršot uzmanību uz bieži pieļautajām kļūdām un veidiem kā tās veiksmīgi novērst. Īpaši uzmanība tika pievērsta ES pievienotās vērtības kritērijiem, par ko klātesošajiem bija visvairāk neskaidrību un jautājumu.

Pēdējā lielā tēma bija C2M tipa projekti, ko EK pēdējos gados īpaši uzsver un atbalsta, un kas Latvijā līdz šim nav bijuši veiksmīgi. Lai veicinātu iesniedzēju izpratni par šādu projektu būtību un plānošanu, D.Mattioli iesākumā stāstīja par projektu tipu, to, kādā veidā tie līdz šim atbalstīti LIFE programmas ietvaros, kā arī to galvenās atšķirības no Horizon2020 programmai domātiem projektiem. Ņemot vērā projektu uzņēmējdarbības profilu, īpaša uzmanība tika vērsta uz ienākumu gūšanas noteikumiem, biznesa plāna izstrādi un partnerības specifiku.

Apmācību nobeigumā notika vēl viena jautājumu un atbilžu sesija, kuras laikā dalībniekiem bija iespēja precizēt neskaidros jautājumus, lūgt skaidrojumus konkrētām projektu problēmsituācijām, kā arī diskutēt savā starpā un apmainīties pieredzē. D.Mattioli noslēgumā aicināja dalībniekus sazināties ar viņu, ja rodas kādi papildjautājumi vai neskaidrības.

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana