Noticis seminārs LIFE programmas pieteikumu rakstītājiem
LIFE programmas izglītojošs seminārs projektu pieteikumu rakstītājiem notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) 8. augustā. Seminārā piedalījās 24 dalībnieki no dažādām organizācijām, kas iepriekš bija iesniegušas koncepcijas par plānotā projekta tēmu, galvenajiem mērķiem un īsu aktivitāšu aprakstu.

Semināra dienas kārtībā:

  1. Pieteikumu aizpildīšana LIFE programmas e-proposal sadaļās
  2. Projekta aktivitāšu definēšanas pamatprincipi
  3. LIFE projektu finanšu plāna sagatavošana, finanšu resursi
  4. LIFE Indikatoru tabulas aizpildīšana

Semināra laikā speciālisti no LIFE Atbalsta vienības (Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija) un biedrības “Baltijas vides forums” projektu vadītāja Heidrun Fammler sniedza praktiskus padomus, kā pareizi aizpildīt LIFE programmas izveidoto projekta pieteikumu veidlapu tiešsaitē e-proposal sadaļās LIFE programmas mājas lapā, kā pareizi aprakstīt projektā plānotās aktivitātes, to nosaukumu, par īstenošanu atbildīgo saņēmēju, aktivitātes aprakstu (kas, kā, kur, kāpēc un kad), saistību ar projekta mērķi, saikni ar citām aktivitātēm, apakšaktivitātes un izmaksu kalkulāciju. Kā arī tika norādīts ņemt vērā projekta rezultātu produktu, atskaites punktus un laika grafiku, projekta vadību un projekta novērošanas principus.

Heidrun Famler sniedza prezentāciju, kā veidot LIFE projektu budžetu pēc matemātiskās, filozofiskās un ķīmiskās metodes. Filozofiskai pieejai budžeta sagatavošanā ir viena no galvenajām nozīmēm, lai sagatavotu pieteikumu, ja projekta ieviešanas procesā matemātikā pieeja nenostrādā. Tika izskatītas visas budžeta kategorijas ar konkrētiem piemēriem , sniegti padomi līdzfinansējuma piesaistīšanai, kā arī atrunāta iespēja par līdzfinansējuma dažādajām likmēm starp partneriem, lai sasniegtu nepieciešamos 40%, ņemot vērā arī 2 % likumu valsts iestādēm un atstājot 7% projekta pieskaitāmajiem izdevumiem.

Nākošajā prezentācijā tika uzsvērts, cik būtiski ir aizpildīt diezgan sarežģīto indikatoru tabulu, kas šobrīd ir arī obligāta prasība ne tikai Dabas apakšprogrammas projektiem, bet arī Vides un Klimata apakšprogrammās, lai izmērītu LIFE programmas sasniegumus. Līdz ar indikatoru ieviešanu tiek viegli aprēķināts gan projekta ieguldījums ietekmei uz vidi uzlabojumos, dabas aizsardzības izvērsto pasākumu panākumi un klimata pārmaiņu mazināšanas, pielāgošanās rādītāji. Lai to noteiktu, noteiktai aktivitātei ir jānorāda konkrētas, izmērāmas darbības un to kvantitatīvie rādītāji darbības uzsākšanas laikā un pēc tās noslēguma. Tie var būt kā izmaiņas sabiedrības uzvedībā, ietekme uz vidi rādītāji, labāka dabas resursu izmantošana, ilgtspējīga zemes apstrādāšana lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, un citi.

Pēc prezentācijām tika uzdoti jautājumi klātesošajiem ekspertiem par konkrētām darbībām vai tehniskiem risinājumiem, kā aizpildīt e-proposal sadaļas, kā pareizi aprēķināt projekta darbinieku algas ilgākā laika posmā, kā atrast labus sadarbības partnerus un vai var projekts tikt realizēts tikai Latvijas Republikas teritorijā, kā arī daudzi citi jautājumi uz kuriem atbildēja gan LIFE Atbalsta vienība, gan arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktores vietniece - Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vadītāja un LIFE nacionālā kontaktpunkta pārstāve Ilona Mendziņa.

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana