Trešā Latvijas LIFE projektu tikšanās
2018.gada 31.augustā Ķemeros norisinājās Latvijā notiekošo LIFE programmas projektu tikšanās. Pasākuma mērķis bija informēt klātesošos par projektu progresu un tālākajiem plāniem, izaicinājumiem, dalīties pieredzē un izrunāt aktuālus jautājumus un problēmas, kas saistīti ar LIFE programmas projektu īstenošanu.

Pasākums vienkopus pulcēja 27 pārstāvjus no 13 Latvijā šobrīd notiekošajiem LIFE programmas projektiem:  

LIFE CoHaBit, LIFE AskREACH, LIFE FitForReach, LIFE Restore, LIFE CRAFT, LIFE Grasservice, LIFE Viva Grass, LIFE AQPOM, LIFE Ekosistēmu Pakalpojumi, LIFE Putni Ādažos, LIFE PHIPP, LIFE Hydroplan, CAPLIFELAT.

Pasākuma laikā Latvijas LIFE projektu vadošie īstenotāji un partneri prezentēja savu projektu aktualitātes, padarīto gada laikā un nākotnes plānus un dalījās pieredzē, īstenojot Eiropas Komisijas LIFE programmas projektus.
Pēc individuālajām LIFE projektu prezentācijām sekoja diskusijas, kuru laikā savstarpēji tika izrunāti gan labās prakses piemēri, gan būtiskākie sarežģījumi un izaicinājumi, ar ko saskārušies LIFE programmas projektu īstenotāji. Diskusiju laikā bija iespēja klātienē uzdot jautājumus LIFE programmas projektu uzraugiem no NEEMO EEIG (Eiropas Komisijas pilnvarotās pieaicinātās uzraudzības grupa) - Intai Dūcei un Lūcijai Kursītei.
Otrajā pasākuma daļā visi interesenti piedalījās ekskursijā pa LIFE programmas projekta “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” (HYDROPLAN) norises vietām. Ekskursijas laikā dalībnieki klātienē iepazinās ar Ķemeru Nacionālā parkā atjaunotajām mitrāju teritorijām Tukuma novada Džūkstes un Slampes pagastos – atjaunoto Skudrupītes līkumoto tecējumu Melnragu pļavās un Dunduru laukos, kā arī piegulošo mežu teritorijās. Tika apskatītas taurgovju un savvaļas zirgu ganības, kas izveidotas, lai veicinātu palienes zālājiem raksturīgo tipisko un reto sugu saglabāšanos. Ganības un atjaunoto ainavu pārraudzīt ļauj divas jaunas 5m augstas skatu platformas, kas kalpo arī kā tūristu piesaistes objekts.
Šāda tikšanās tiek organizēta jau trešo gadu pēc kārtas projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (CAP LIFE LAT) ietvaros. 
Septembra beigās notiks līdzīga tikšanās Baltijas mērogā, kurā Latvijā notiekošie projekti varēs dalīties pieredzē ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, kā arī mācīties no citu Baltijas jūras reģiona valstu piemēriem (Dānija, Somija).

Citi  Jaunumi
Norisinājusies LIFE programmas INFO diena par gaidāmo uzsaukumu
14, April 2021
2021. gada 13. Aprīlī norisinājās LIFE atbalsta vienības organizēts pasākums “LIFE INFO diena – ieskats gaidāmajā uzsaukumā”. Tā ietvaros eksperti prezentēja aktuālāko informāciju par to, kas pagaidām zināms par plānoto LIFE programmas uzsaukumu.
LIFE programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā uzsaukumā
01, April 2021
2021. gada 13. aprīlī, plkst. 10:00, Zoom platformā notiks LIFE atbalsta vienības organizēts pasākums “LIFE programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā uzsaukumā”. Tā ietvaros tiks prezentētas jaunākās aktualitātes par gaidāmo uzsaukumu - plānotajiem termiņiem, provizoriskajām atbalsta intensitātēm, jaunajām apakšprogrammām, kā arī citiem jaunumiem.
Risinājumi dabas vērtību saglabāšanā tiks rasti zinātniskā pamatojumā, diskusijās un visas sabiedrības izglītošanā
29, March 2021
2021.gada 25.martā LIFE Integrētā projekta LatViaNature īstenotāji tiešsaistes seminārā iepazīstināja plašāku auditoriju ar projekta mērķiem, uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem. Projekts pilnveidos dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu.
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana