Trešā Latvijas LIFE projektu tikšanās
2018.gada 31.augustā Ķemeros norisinājās Latvijā notiekošo LIFE programmas projektu tikšanās. Pasākuma mērķis bija informēt klātesošos par projektu progresu un tālākajiem plāniem, izaicinājumiem, dalīties pieredzē un izrunāt aktuālus jautājumus un problēmas, kas saistīti ar LIFE programmas projektu īstenošanu.

Pasākums vienkopus pulcēja 27 pārstāvjus no 13 Latvijā šobrīd notiekošajiem LIFE programmas projektiem:  

LIFE CoHaBit, LIFE AskREACH, LIFE FitForReach, LIFE Restore, LIFE CRAFT, LIFE Grasservice, LIFE Viva Grass, LIFE AQPOM, LIFE Ekosistēmu Pakalpojumi, LIFE Putni Ādažos, LIFE PHIPP, LIFE Hydroplan, CAPLIFELAT.

Pasākuma laikā Latvijas LIFE projektu vadošie īstenotāji un partneri prezentēja savu projektu aktualitātes, padarīto gada laikā un nākotnes plānus un dalījās pieredzē, īstenojot Eiropas Komisijas LIFE programmas projektus.
Pēc individuālajām LIFE projektu prezentācijām sekoja diskusijas, kuru laikā savstarpēji tika izrunāti gan labās prakses piemēri, gan būtiskākie sarežģījumi un izaicinājumi, ar ko saskārušies LIFE programmas projektu īstenotāji. Diskusiju laikā bija iespēja klātienē uzdot jautājumus LIFE programmas projektu uzraugiem no NEEMO EEIG (Eiropas Komisijas pilnvarotās pieaicinātās uzraudzības grupa) - Intai Dūcei un Lūcijai Kursītei.
Otrajā pasākuma daļā visi interesenti piedalījās ekskursijā pa LIFE programmas projekta “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” (HYDROPLAN) norises vietām. Ekskursijas laikā dalībnieki klātienē iepazinās ar Ķemeru Nacionālā parkā atjaunotajām mitrāju teritorijām Tukuma novada Džūkstes un Slampes pagastos – atjaunoto Skudrupītes līkumoto tecējumu Melnragu pļavās un Dunduru laukos, kā arī piegulošo mežu teritorijās. Tika apskatītas taurgovju un savvaļas zirgu ganības, kas izveidotas, lai veicinātu palienes zālājiem raksturīgo tipisko un reto sugu saglabāšanos. Ganības un atjaunoto ainavu pārraudzīt ļauj divas jaunas 5m augstas skatu platformas, kas kalpo arī kā tūristu piesaistes objekts.
Šāda tikšanās tiek organizēta jau trešo gadu pēc kārtas projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (CAP LIFE LAT) ietvaros. 
Septembra beigās notiks līdzīga tikšanās Baltijas mērogā, kurā Latvijā notiekošie projekti varēs dalīties pieredzē ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, kā arī mācīties no citu Baltijas jūras reģiona valstu piemēriem (Dānija, Somija).

Citi  Jaunumi
GrassLIFE: Izstādē Ķīpsalā demonstrēs kukaiņu viesnīcas un vientuļo bišu mājas
13, October 2018
Izstādē “Vide un enerģija 2018”, kas 20.oktobrī notiks Ķīpsalas izstāžu centrā, Latvijas Dabas fonds rīkos “Dabas sarunas”, kur pētnieki stāstīs, kāpēc jāveido mājiņas sīkbūtnēm un kā to pareizi darīt.
LIFE REstore: Veikta Latvijas degradēto kūdrāju inventarizācija
27, September 2018
Projekta LIFE REstore ietvaros noskaidrots, ka kopumā valstī ir 18 000 ha degradētu kūdrāju, kas ir 36 % no visām kūdras ieguves ietekmētajām teritorijām Latvijā. Projekta mērķis ir sagatavot rekomendācijas izstrādātu kūdras ieguves lauku ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Lēmumu pieņemšanu veicinās atbalsta instruments jeb optimizācijas modelis, kas ļaus modelēt teritoriju turpmāku izmantošanu pēc kūdras ieguves, sabalansējot bioloģiskās daudzveidības, ekonomiskos un klimata aspektus. Informācija par degradētajiem kūdrājiem Latvijā tiks vizualizēta publiski pieejamā datu bāzē. Degradēto kūdrāju inventarizāciju Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta LIFE REstore ietvaros veica Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, Latvijas Kūdras asociāciju un biedrību “Baltijas krasti”.
Šogad Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējumam iesniegti 22 pieteikumi no Latvijas
25, September 2018
Septembrī noslēgusies 2018. gada pieteikšanās Eiropas Komisijas (EK) finansējuma konkursā vides un klimata aizsardzības projektu realizēšanai.
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums