Latvijā diskutē par LIFE integrēto projektu iespējām

18. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija padziļinātāk iepazīstināja Latvijas institūcijas un organizācijas ar LIFE programmas plaša mēroga finanšu instrumentu – LIFE integrētajiem projektiem un to iespējām dažādu vides politiku ieviešanā. Īpašs uzsvars diskusijās likts uz Gaujas, Ventas, Daugavas un Lielupes upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu ieviešanu, tādējādi uzlabojot ūdens stāvokli Latvijas upēs un ezeros.

Seminārā piedalījās pārstāvji no lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, kā arī dabas aizsardzības nozarēm. Klātesošo vidū bija arī pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvji.

Semināra gaitā dalībnieki detalizēti skatīja punktveida piesārņojuma, izklaidētā piesārņojuma, kā arī hidromorfoloģisko pārveidojumu izraisītās problēmas.

Klātesošie organizāciju un institūciju pārstāvji dalījās pieredzē un vērtēja esošo politiku un atsevišķu īstenoto projektu ietekmi, meklējot jaunas idejas un risinājumus. Tika diskutēts gan par pasākumiem, kas paaugstinātu rīcībspēju organizācijām, kas apsaimnieko ūdens objektus, gan nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos. Tāpat tika izvirzīti vairāk kā 20 praktiski pasākumi, kas uzlabotu ūdens resursu stāvokli, t.sk. sekmētu videi draudzīgāku lauksaimniecību, uzlabotu atsevišķu mazo upju caurplūdi, veicinātu zivju resursu atjaunošanos.  

Semināru atklāja Alda Ozola,  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece dabas aizsardzības jautājumos, uzsverot nepieciešamību visām iesaistītajām pusēm sadarboties labāka ūdens resursu stāvokļa panākšanai. Semināra gaitā dalībnieki tika iepazīstināti arī ar LIFE programmas nosacījumiem, kā arī uzklausīja pieredzes stāstus par LIFE integrētajiem projektiem, kas tiek realizēti citās Eiropas Savienības valstīs.

LIFE integrētie projekti ir plaša mēroga projekti, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides un klimata politikas dokumentu pilnīgu ieviešanu konkrētā reģionā, kā arī sekmē labāku vides politikas mērķu integrāciju citās politikas jomās. LIFE integrētie projekti tiek finansēti kopš 2014. gada un šobrīd Eiropā tiek realizēti 25 liela mēroga projekti.  Finansējums tiek izmantots, gan klimata, gan vides problēmu risinājumiem. Projekti tiecas ieviest un īstenot konkrētu, valstī apstiprinātu stratēģiju vai rīcības plānu – piemēram, upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānus.

VIDEO: LIFE Integrated Projects: make a long-term difference!

Vairāk par LIFE programmu: http://ec.europa.eu/environment/life/

Informāciju sagatavoja:
Dārta Treija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026579
e-pasts: darta.treija@varam.gov.lv

 

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana