Norisinājies seminārs LIFE Klimata pasākumu apakšprogrammas projektu rakstītājiem
19.jūnijā LIFE Atbalsta vienība rīkoja semināru LIFE Klimata pasākumu apakšprogrammas projektu rakstītājiem, kas gatavojas iesniegt projektu pieteikumus Eiropas Komisijā līdz šī gada 12. septembrim.

Semināru atklāja EASME (Mazo un vidējo uzņēmumu aģentūra) pārstāvis Bernd Decker, kas iepazīstināja semināra dalībniekus ar EASME lomu LIFE programmas koordinēšanā un programmas vispārīgajiem mērķiem. Galvenā uzmanība tika pievērstа Klimata pasākumu apakšprogrammai – sekmīgu pieteikumu sagatavošanas priekšnosacījumiem un detalizētai vērtēšanas kritēriju analīzei. Prezentācijas laikā B.Decker demonstrēja dalībniekiem eProposal sistēmu, izmantojot testa pieteikumu, lai parādītu sistēmas funkcionalitāti, pieteikuma struktūru un pieteikuma formā uzsvērtu vietas, kuras ir vissvarīgākās. B.Decker stāstīja par projektu vērtēšanas procesu Eiropas Komisijā un detalizētāk – par katru vērtēšanas kritēriju, lai pieteicējiem, jau gatavojot projektu pieteikumus, būtu skaidrs, kādas ir galvenās lietas, kurām vērtētāji pievērš uzmanību katrā kritērijā. Kā vienu no izplatītākajām kļūdām un projektu noraidīšanas iemesliem B.Decker minēja nepietiekamu esošās situācijas un risināmās problēmas aprakstu un kvantitatīvu datu trūkumu tajos, uzsverot, ka projektu vērtētāji neizdara nekādus pieņēmumus, nemeklē papildus informāciju internetā, bet vērtē projektu tikai pēc tā, kas ir uzrakstīts pieteikumā. Nobeigumā B.Decker atgādināja dalībniekiem, ka kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanā ļoti svarīga ir savlaicīga pieteikuma gatavošanas uzsākšana un iepazīšanās ar projektu pieteicēju un vērtēšanas vadlīnijām, kā arī aicināja dalībniekus izmantot LIFE atbalsta vienības bezmaksas konsultācijas un palīdzību.

Par Eiropas Savienības (ES) pievienotās vērtības nozīmi LIFE Klimata pasākumu projektos stāstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vecākā eksperte Sofija Grīnvalde. S.Grīnvalde skaidroja kā veiksmīgāk pamatot ES pievienoto vērtību un kādus informācijas avotus izmantot, lai pierādītu tās atbilstību Klimata pasākumu

apakšprogrammas prioritāro jomu specifiskajiem mērķiem un klimata politikai.

Semināra noslēgumā Valkas novada domes pārstāve un LIFE LOCAL ADAPT projekta pārstāve, Jana Putniņa,  dalījās pieredzē par LIFE Klimata pasākumu apakšprogrammas projekta sagatavošanu un ieviešanu.

Seminārs notika Rīgā, viesnīcas “MONIKA CENTRUM HOTELS” telpās un to apmeklēja 18 dalībnieki.

Informācija par turpmākajiem LIFE semināriem pieejama LIFE Atbalsta vienības PASĀKUMU KALENDĀRĀ vai vēršoties pie LIFE Atbalsta vienības speciālistiem.

Citi  Jaunumi
Norisinājusies LIFE programmas INFO diena par gaidāmo uzsaukumu
14, April 2021
2021. gada 13. Aprīlī norisinājās LIFE atbalsta vienības organizēts pasākums “LIFE INFO diena – ieskats gaidāmajā uzsaukumā”. Tā ietvaros eksperti prezentēja aktuālāko informāciju par to, kas pagaidām zināms par plānoto LIFE programmas uzsaukumu.
LIFE programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā uzsaukumā
01, April 2021
2021. gada 13. aprīlī, plkst. 10:00, Zoom platformā notiks LIFE atbalsta vienības organizēts pasākums “LIFE programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā uzsaukumā”. Tā ietvaros tiks prezentētas jaunākās aktualitātes par gaidāmo uzsaukumu - plānotajiem termiņiem, provizoriskajām atbalsta intensitātēm, jaunajām apakšprogrammām, kā arī citiem jaunumiem.
Risinājumi dabas vērtību saglabāšanā tiks rasti zinātniskā pamatojumā, diskusijās un visas sabiedrības izglītošanā
29, March 2021
2021.gada 25.martā LIFE Integrētā projekta LatViaNature īstenotāji tiešsaistes seminārā iepazīstināja plašāku auditoriju ar projekta mērķiem, uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem. Projekts pilnveidos dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu.
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana