Norisinājies seminārs “LIFE projektu socioekenomiskais un ekosistēmu pakalpojumu novērtējums”
24.maijā LIFE Atbalsta vienība rīkoja semināru projektu rakstītājiem un ieviesējiem par socioekenomisko un ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu, kas ir būtiska LIFE projektu sastāvdaļa.

Ar ekosistēmu pakalpojumu konceptu un novērtēšanas metodēm semināra dalībniekus iepazīstināja Ivo Vinogradovs, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeogrāfijas nodaļas pētnieks. Eksosistēmu pakalpojumu novērtējums ir obigāta LIFE dabas un bioloģiskās daudzveidības apakšprogrammas projektu sastāvdaļa. LIFE projektu ietvaros tas var tikt plaši interpretēts, un atkarībā no projekta mērķiem, to iespējams veikt gan ļoti vienkāršā formā, gan detalizēti un visaptveroši. Par to, kā izvēlēties indikatorus, kurus vērtēt un kurus ne, kā arī vai un kādā mērā iespējams un vajadzīgs indikatorus mērīt kvantitatīvās vērtībās, stāstīja Inga Hoņavko no Dabas aizsardzības pārvaldes, LIFE EcosystemServices projekta vadītāja.


Ar socioekonomiskā novērtējuma metodoloģiju iepazīstināja biedrības “Baltijas Krasti” pārstāves – Elīna Konstantinova un Aija Peršēvica. Socioekonomiskais novērtējums ir aktuāls visiem LIFE projektiem un to ir iespējams veikt dažādi, atkarībā no konkrētā projekta. Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar LIFE COASTLAKE projekta pieredzes stāstu, ko stāstīja Laura Zvingule no nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds”, un uzzināt par biežākajām kļūdām, kas tiek pieļautas jau projekta plānošanas gaitā, kā arī to, kā šīs kļūdas risināt.


Socioekenomiskais un/vai ekosistēmu pakalpojumu novērtējums ir jāiekļauj jau projekta pieteikumā un jāieplāno tā aktualizēšana visa projekta garumā, kā arī jāatceras to saistītās izmaksas iekļaut LIFE projekta budžetā, lai projekta īstenošanas gaitā būtu mazāk nepatīkamu sarežģījumu.


Seminārs notika Salaspils Nacionālajā botāniskajā dārzā un to apmeklēja 24 dalībnieki.


Informācija par turpmākajiem LIFE semināriem sadaļā – “Pasākumi” vai vēršoties pie LIFE Atbalsta vienības speciālistiem.

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana