Norisinājies LIFE seminārs "Iepirkumu jautājumi LIFE projektos”
8.maijā LIFE Atbalsta vienība rīkoja semināru "Iepirkumu jautājumi LIFE projektos”, lai palīdzētu esošajiem un topošajiem projektu īstenotājiem veiksmīgi risināt iepirkumu jautājumus.

Ņemot vērā LIFE programmas nosacījumus un balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, iepirkumu veikšana LIFE projektu ietvaros mēdz būt viens no sarežģītākajiem projekta elementiem. Lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, kas var būtiski ietekmēt projektu sekmīgu realizēšanu, LIFE Atbalsta vienība bija uzaicinājusi vairākus iepirkumu procedūras ekspertus, kas iepazīstināja LIFE projektu rakstītājus ar aktualitātēm un biežāk pieļautajām kļūdām iepirkumu organizēšanas un izvērtēšanas procedūrās.

Par jaunākajiem likumu grozījumiem un citām aktualitātēm publiskajos iepirkumos stāstīja Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta pārstāve Līga Jaunozola. Ar Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanas aktualitātēm Latvijā iepazīstināja Uģis Zanders – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākais eksperts. Aktuālāko informāciju par elektronisko iepirkumu sistēmu sniedza Elita Kļaviņa no Valsts reģionālās attīstības aģentūras,  un iepirkumu specifiku konkrēti LIFE projektu ietvaros skaidroja Artūrs Tribis no LIFE Atbalsta vienības.
Seminārs norisinājās Latvijas Dabas muzeja telpās un tajā piedalījās 35 dalībnieki – esošie un potenciālie LIFE projektu īstenotāji.

Informācija par turpmākajiem LIFE semināriem sadaļā – “Pasākumi” vai vēršoties pie LIFE Atbalsta vienības speciālistiem .

Citi  Jaunumi
Norisinājusies LIFE programmas INFO diena par gaidāmo uzsaukumu
14, April 2021
2021. gada 13. Aprīlī norisinājās LIFE atbalsta vienības organizēts pasākums “LIFE INFO diena – ieskats gaidāmajā uzsaukumā”. Tā ietvaros eksperti prezentēja aktuālāko informāciju par to, kas pagaidām zināms par plānoto LIFE programmas uzsaukumu.
LIFE programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā uzsaukumā
01, April 2021
2021. gada 13. aprīlī, plkst. 10:00, Zoom platformā notiks LIFE atbalsta vienības organizēts pasākums “LIFE programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā uzsaukumā”. Tā ietvaros tiks prezentētas jaunākās aktualitātes par gaidāmo uzsaukumu - plānotajiem termiņiem, provizoriskajām atbalsta intensitātēm, jaunajām apakšprogrammām, kā arī citiem jaunumiem.
Risinājumi dabas vērtību saglabāšanā tiks rasti zinātniskā pamatojumā, diskusijās un visas sabiedrības izglītošanā
29, March 2021
2021.gada 25.martā LIFE Integrētā projekta LatViaNature īstenotāji tiešsaistes seminārā iepazīstināja plašāku auditoriju ar projekta mērķiem, uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem. Projekts pilnveidos dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu.
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana