Šī gada 5.aprīlī ES mājā norisinājās seminārs Komunikācijas jautājumi LIFE projektu ietvaros
Seminārā tika apspriestas būtiskākās tēmas sekmīgas LIFE projektu komunikācijas nodrošināšanai – komunikācija ar sabiedrību, LIFE projektu obligātās komunikācijas prasības un komunikācijas kampaņu veidošana.

Pieredzē par sekmīgu komunikāciju ar sabiedrību vides un dabas aizsardzības jautājumos dalījās pašvaldību uzņēmuma SIA ZAAO  attīstības daļas vadītāja Ingrīda Gubernatorova. SIA ZAAO jau 20 gadus sniedz kvalitatīvus un vides prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus visā Ziemeļvidzemes reģionā, kā arī sekmīgi īsteno sabiedrības izglītošanas aktivitātes vides aizsardzības jautājumos.

Par LIFE projektu obligātajām un ieteicamajām komunikācijas prasībām stāstīja vairāku Baltijā īstenoto LIFE projektu sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Strigune, kas pārstāv Baltijas Vides Forums – sabiedrisko organizāciju, kas realizē projektus vides aizsardzības jomās visā Baltijā kopš 1995. gada.


Komunikācijas stratēģe Liene Kupča, ar 15 gadu daudzpusīgu pieredzi mārketinga komunikācijas nozarē, dalījās ar zināšanām par mūsdienām atbilstošu, sekmīgu komunikācijas kampaņu veidošanas priekšnosacījumiem – par patieso vērtību izkristalizēšanas nozīmīgumu, par empātisku auditorijas uztveri un jēgpilnas un uzmanīgas komunikācijas būtību.

5. aprīļa semināru ES mājā apmeklēja 33 esošo un potenciālo LIFE projektu pārstāvji un citi vides un dabas aizsardzības interesenti.

Komunikācijas jautājumi LIFE projektu ietvaros bija pirmais no vairākiem LIFE Atbalsta vienības rīkotajiem semināriem 2018. gadā, kas paredzēti esošo un potenciālo LIFE projektu pārstāvju zināšanu papildināšanai un apmācībai.

Turpmākie tematiskie semināri un apmācības LIFE projektu īstenotājiem un iesniedzējiem 2018.gadā:

  1. LIFE projektu gatavošana Vides apakšprogrammai (Daba un Bioloģiskā daudzveidība)
  2. LIFE projektu gatavošana Vides apakšprogrammai (Vide un Resursefektivitāte, Vides informācija un pārvaldība)
  3. Iepirkumi un ārpakalpojumi LIFE projektu ietvaros
  4. Socioekonomiskais un ekosistēmu pakalpojumu novērtējums
  5. LIFE projektu sagatavošana Klimata apakšprogrammā
  6. LIFE projektu budžeta sastādīšana Klimata apakšprogrammā
  7. LIFE Projektu rakstīšana Vides apakšprogrammā – pilna pieteikuma sagatavošana


Vairāk informācijas LIFE pasākumu kalendārā.

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana