LIFE Atbalsta vienība dodas pieredzes apmaiņas vizītē uz Poliju

Lai stiprinātu zināšanas un kompetenci par LIFE programmas ieviešanu, projektu īstenošanu, kā arī apzinātu nacionālā finansējuma piešķiršanas kārtību citās valstīs, šī gada marta beigās LIFE Atbalsta vienība devās pieredzes apmaiņā uz Poliju.


Brauciena pirmajā dienā LIFE Atbalsta vienības eksperti apsekoja Polijas LIFE projektus, kas īstenoti Biebržas  Nacionālajā parkā, lai klātienē apskatītu projektu rezultātus, dalītos pieredzē par LIFE projektu ieviešanas praksi un būtiskākajām problēmām projektu īstenošanas fāzē Latvijā un Polijā.
Otrajā dienā tika apmeklēts Polijas vides aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas fonds, lai apmainītos ar zināšanām par finansējuma avotiem vides jomā, to pieejamību dalībvalstīm, kapacitātes projektu īstenošanu, kā arī dalītos pieredzē par LIFE projektu nacionālā līdzfinansējuma piešķiršanas un darbības principiem Latvijā un Polijā
Komandējuma laikā apspriestās tēmas ar Polijas kolēģiem ļāva salīdzināt LIFE projektu ieviešanas pieredzi abās valstīs, mācīties no labākās pieredzes un meklēt risinājumus pastāvošajām problēmām. Tika gūts priekšstats par Polijas īstenoto LIFE projektu praktisko izpildījumu, apmeklējot to ieviešanas vietas klātienē, kā arī diskutēts par augstāk minētajiem jautājumiem ar Polijas vides projektu finansēšanā un īstenošanā iesaistītajām institūcijām.
LIFE Atbalsta vienības darbinieku zināšanu papildināšana ar Polijas kolēģu pieredzi, ļaus turpmāk paaugstināt kvalitāti sniegtajām konsultācijām LIFE projektu iesniedzējiem, kā arī iestādei kopumā nodrošināt kvalitatīvāku LIFE projektu nacionālā finansējuma piešķiršanas un administrēšanas kārtību.

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana