LIFE Atbalsta vienība dodas pieredzes apmaiņas vizītē uz Poliju

Lai stiprinātu zināšanas un kompetenci par LIFE programmas ieviešanu, projektu īstenošanu, kā arī apzinātu nacionālā finansējuma piešķiršanas kārtību citās valstīs, šī gada marta beigās LIFE Atbalsta vienība devās pieredzes apmaiņā uz Poliju.


Brauciena pirmajā dienā LIFE Atbalsta vienības eksperti apsekoja Polijas LIFE projektus, kas īstenoti Biebržas  Nacionālajā parkā, lai klātienē apskatītu projektu rezultātus, dalītos pieredzē par LIFE projektu ieviešanas praksi un būtiskākajām problēmām projektu īstenošanas fāzē Latvijā un Polijā.
Otrajā dienā tika apmeklēts Polijas vides aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas fonds, lai apmainītos ar zināšanām par finansējuma avotiem vides jomā, to pieejamību dalībvalstīm, kapacitātes projektu īstenošanu, kā arī dalītos pieredzē par LIFE projektu nacionālā līdzfinansējuma piešķiršanas un darbības principiem Latvijā un Polijā
Komandējuma laikā apspriestās tēmas ar Polijas kolēģiem ļāva salīdzināt LIFE projektu ieviešanas pieredzi abās valstīs, mācīties no labākās pieredzes un meklēt risinājumus pastāvošajām problēmām. Tika gūts priekšstats par Polijas īstenoto LIFE projektu praktisko izpildījumu, apmeklējot to ieviešanas vietas klātienē, kā arī diskutēts par augstāk minētajiem jautājumiem ar Polijas vides projektu finansēšanā un īstenošanā iesaistītajām institūcijām.
LIFE Atbalsta vienības darbinieku zināšanu papildināšana ar Polijas kolēģu pieredzi, ļaus turpmāk paaugstināt kvalitāti sniegtajām konsultācijām LIFE projektu iesniedzējiem, kā arī iestādei kopumā nodrošināt kvalitatīvāku LIFE projektu nacionālā finansējuma piešķiršanas un administrēšanas kārtību.

Citi  Jaunumi
Norisinājusies LIFE programmas INFO diena par gaidāmo uzsaukumu
14, April 2021
2021. gada 13. Aprīlī norisinājās LIFE atbalsta vienības organizēts pasākums “LIFE INFO diena – ieskats gaidāmajā uzsaukumā”. Tā ietvaros eksperti prezentēja aktuālāko informāciju par to, kas pagaidām zināms par plānoto LIFE programmas uzsaukumu.
LIFE programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā uzsaukumā
01, April 2021
2021. gada 13. aprīlī, plkst. 10:00, Zoom platformā notiks LIFE atbalsta vienības organizēts pasākums “LIFE programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā uzsaukumā”. Tā ietvaros tiks prezentētas jaunākās aktualitātes par gaidāmo uzsaukumu - plānotajiem termiņiem, provizoriskajām atbalsta intensitātēm, jaunajām apakšprogrammām, kā arī citiem jaunumiem.
Risinājumi dabas vērtību saglabāšanā tiks rasti zinātniskā pamatojumā, diskusijās un visas sabiedrības izglītošanā
29, March 2021
2021.gada 25.martā LIFE Integrētā projekta LatViaNature īstenotāji tiešsaistes seminārā iepazīstināja plašāku auditoriju ar projekta mērķiem, uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem. Projekts pilnveidos dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu.
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana