Apmācībās Briselē LIFE atbalsta vienība gatavojās 2018.gada projektu uzsaukumam
14. un 15. martā LIFE atbalsta vienības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji piedalījās LIFE programmas Nacionālo kontaktpunktu apmācībās Briselē, lai papildinātu zināšanas un iegūtu jaunāko informāciju par 2018.gada uzsaukumu.

Pavisam apmācībās piedalījās 75 pārstāvji no 26 Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī pārstāvji no Eiropas Komisijas (EK) un LIFE programmas koordinējošās iestādes ‘Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra’ (EASME).

Pārstāvji no EK  Vides un Klimata ģenerāldirektorātiem informēja klātesošos par LIFE programmas 2018.gada prioritātēm un jaunumiem. Galvenais uzsvars tika likts uz jauno LIFE Daudzgadu darba programmu 2018.-2020.gadam un tajā noteiktajām projektu tēmām katrā no prioritārajām jomām, kā arī jauno divpakāpju pieteikšanās sistēmu Vides apakšprogrammai.

Īpaša sesija tika veltīta LIFE programmas Kapacitātes celšanas projektiem, kurā tika pārrunāti galvenie šo projektu sasniegumi un izaicinājumi līdz šim, kā arī nākotnes plāni. Slovēnijas Kapacitātes projekts prezentēja savu labo praksi projektu pieteicēju apmācību rīkošanā.

Apmācību laikā dalībnieki praktiskajā uzdevumā kopā ar EASME pārstāvjiem izvērtēja konkrētus projektu pieteikumus, kas ļāva padziļināti izprast projektu vērtēšanas procesu, noteiktos vērtēšanas kritērijus, kā arī saprast, kas tiek sagaidīts no projektu pieteikumiem, kas nākotnē ļaus vēl kvalitatīvāk konsultēt projektu pieteicējus. Tāpat nozīmīga bija pieredzes apmaiņa un kontaktu dibināšana ar ārvalstu kolēģiem, lai veidotu starptautisko sadarbību projekta ietvaros.

https://twitter.com/angelosalsi1/status/973949664092401669

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana