LIFE Atbalsta vienības eksperti pieredzes apmaiņā Horvātijā
Vizītē Horvātijas Kapacitātes projekta rīkotajā Nacionālo kontaktpunktu sanāksmē un Horvātijas LIFE programmas konferencē.
Šī gada februāra sākumā LIFE Atbalsta vienības ekspertes Līga Baumane un Zane Pūpola devās uz Zagrebu Horvātijā, lai tiktos ar citu ES valstu LIFE programmas Nacionālajiem kontaktpunktiem, Kapacitātes projektu pārstāvjiem, kā arī piedalītos LIFE programmas konferencē. 
Brauciena pirmajā dienā LIFE Atbalsta vienības ekspertes dalījās pieredzē ar citām Es dalībvalstīm par LIFE programmas ieviešanu un izaicinājumiem. Katras valsts pārstāvji uzstājās ar tematisku prezentāciju par tādām tēmām kā “Pieredze ar nacionālo līdzfinansējumu”, “Gūtās atziņas no 2017.gada uzsaukuma” un “Daudzgadu darba programma 2018-2020”.  Dalībnieki apsprieda izaicinājumus, kas sagaidāmi ņemot vērā divpakāpju pieteikšanās sistēmu Vides apakšprogrammas projektiem, savus plānus projektu pieteicēju apmācībām un sagatavošanai; šī bija arī iespēja apmainīties ar jaunākajām ziņām, projektu jaunumiem un citu noderīgu informāciju. Iepriekšējo reizi šāda neformāla Nacionālo kontaktpunktu un Kapacitātes projektu pārstāvju tikšanās notika Rīgā, 2017.gada jūnijā.
Otrās dienas programmā bija LIFE programmas konference; tajā ar prezentācijām uzstājās pārstāvji no EK un EASME, kā arī vairāki projekti. EK un EASME pārstāvji skaidroja LIFE programmas pamatprincipus, uzsaukumu procesu un svarīgākās lietas, kas katram būtu jāzina par LIFE programmu, kā arī prezentēja paraugus tam, kā LIFE projekti ietekmējuši vietēja, reģionāla un ES līmeņa rīcībpolitiku. Starp prezentētajiem projektiem bija projekti no visām prioritārajām jomām, no dažādām ES valstīm, lai konferences apmeklētājiem sniegtu pēc iespējas plašāku izpratni par programmas iespējām. Konferences pēdējā sadaļā bija iespēja uzzināt arī par LIFE programmas finanšu instrumentu energoefektivitātei PF4EE, par ko stāstīja pārstāvis no EK. 
Papildus informācija, prezentācijas un video ieraksts pieejami šeit: https://lifeprogramhrvatska.hr/en/life-2018-conference-in-zagreb/ 
 
Citi  Jaunumi
Norisinājusies LIFE programmas INFO diena par gaidāmo uzsaukumu
14, April 2021
2021. gada 13. Aprīlī norisinājās LIFE atbalsta vienības organizēts pasākums “LIFE INFO diena – ieskats gaidāmajā uzsaukumā”. Tā ietvaros eksperti prezentēja aktuālāko informāciju par to, kas pagaidām zināms par plānoto LIFE programmas uzsaukumu.
LIFE programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā uzsaukumā
01, April 2021
2021. gada 13. aprīlī, plkst. 10:00, Zoom platformā notiks LIFE atbalsta vienības organizēts pasākums “LIFE programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā uzsaukumā”. Tā ietvaros tiks prezentētas jaunākās aktualitātes par gaidāmo uzsaukumu - plānotajiem termiņiem, provizoriskajām atbalsta intensitātēm, jaunajām apakšprogrammām, kā arī citiem jaunumiem.
Risinājumi dabas vērtību saglabāšanā tiks rasti zinātniskā pamatojumā, diskusijās un visas sabiedrības izglītošanā
29, March 2021
2021.gada 25.martā LIFE Integrētā projekta LatViaNature īstenotāji tiešsaistes seminārā iepazīstināja plašāku auditoriju ar projekta mērķiem, uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem. Projekts pilnveidos dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu.
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana