Sagatavots ikgadējais darba dokuments par LIFE prioritātēm Latvijā
Atbilstoši CAP LIFE LAT projekta uzdevumiem ir izstrādāts Ikgadējais darba dokuments 2017 (Annual working paper) ar mērķi sniegt projektu iesniedzējiem materiālu, kas ļautu izvēlēties projekta tēmu un atvieglotu Latvijas un ES līmeņa prioritāšu salīdzināšanu.

Darba dokumentā apkopotas tās Latvijas prioritātes, kuru risinājumi netiek vai tiek nepilnīgi ieviesti, tās vērtētas kontekstā ar ES politikas prioritātēm un LIFE Daudzgadu darba programmu.

Prioritāšu uzskaitījums balstīts uz projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (CAP LIFE LAT) ietvaros veikto pētījumu, kura rezultātā identificētas tās Vides, Dabas un Bioloģiskās daudzveidības, un Klimata pārmaiņu jomas, kas tiek nosegtas vismazāk ar pašreizējiem politikas un finanšu instrumentiem. Identificētās jomas analizētas saskaņā ar LIFE daudzgadu darba programmas nosacījumiem, kā arī LIFE vadlīnijām katrā apakšprogrammā, 2017.gada LIFE uzsaukuma jaunumiem, iepriekšējos gados pieļautajām kļūdām un darba grupās ar politikas veidotājiem, iesaistītajām pusēm un iesniedzējiem pārrunāto un secināto. ES prioritāšu uzskaitījums balstīts uz LIFE Daudzgadu darba programmu (apakšprogrammā Vide un Resursefektivitāte) un 2017.gada vadlīnijām (apakšprogrammā Klimata pasākumi). Saskaņojot savu izvēlēto projekta tēmu ar tēmām no zemāk norādītā prioritāšu uzskaitījuma, iesniedzējs veicina Latvijas prioritāšu ieviešanu un nodrošina savas tēmas atbilstību EK prioritātēm.
Dokuments apskatāms šeit : (pielikums)

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana