Izsludināts konkurss nacionālā finansējuma saņemšanai
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija aicina pieteikties konkursam nacionālā finansējuma saņemšanai LIFE programmas projektiem.

Saskaņā ar nolikumu (apstiprināts 07.04.2017.) izsludināts nacionālā finansējuma konkurss projektiem, kas 2017. gadā plāno piedalīties Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu konkursā šādās apakšprogrammās:

  • LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība;
  • LIFE vide un resursefektivitāte;
  • LIFE vides pārvaldība un informācija;
  • LIFE klimata pārmaiņu mazināšana;
  • LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām;
  • LIFE klimata pārvaldība un informācija.

Nacionālā finansējuma saņemšanai, iesniedzot projekta iesniegumu, var pieteikties:

  •  LIFE projekta iesniedzējs Eiropas Komisijā (LR reģistrēta juridiskā persona), nacionālo finansējumu pieprasot projektam kopumā, t.sk. par visiem projekta partneriem no Latvijas, ja tiem nepieciešams nacionālais finansējums;
  • projekta partneris, ja iesniedzējs (coordinating beneficiary) ir citas ES dalībvalsts organizācija.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 31.maijam.

Projekta iesniegums un finanšu plāns, noformēts atbilstoši apstiprinātajam Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumam, jāiesniedz LVAFA, Rīgā, Eksporta ielā 5, LV-1010, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai noteiktajā termiņā, sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu e-parakstu.

Projektu konkursa nolikums ar pielikumiem (iesnieguma veidlapa, finanšu plāns, vērtēšanas kritēriji, līguma forma).

E-pasts papildus informācijai: liga.baumane@lvafa.gov.lv.

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku projektu pieteikumu iesniegšanu un lai varētu vieglāk strukturēt iespējamo atbalstu projektu pieteikumu rakstītājiem, kā arī veicinātu projektu ideju izplatību un partneru meklēšanu, lūdzam iesniegt projektu koncepcijas pēc noteiktās formas līdz 2017.gada 25.aprīlim. Atbalsta pasākumi projektu pieteikumu rakstītājiem pirms pieteikumu iesniegšanas Eiropas Komisijā būs pieejami tikai tiem projektu iesniedzējiem, kas būs iesnieguši koncepcijas uz e-pasta adresi janis.vebers@lvafa.gov.lv līdz 25.04.2017.

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana