Notikusi pirmā LIFE sadarbības tikšanās
Šī gada 27.maijā, Rīgā notika pirmā Latvijā īstenoto LIFE projektu sadarbības tikšanās.

Šī gada 27.maijā, Rīgā notika pirmā Latvijā īstenoto LIFE projektu sadarbības tikšanās.

Tikšanās laikā LIFE projektu realizētāju pārstāvji katrs prezentēja savu projektu, iepazīstinot ar projektu mērķiem, aktivitātēm un galvenajiem sasniegumiem un izaicinājumiem.

Dalībnieki iepazinās ar šādiem šobrīd Latvijā realizētiem LIFE programmas projektiem:

  • Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā (CAP LIFE LAT, LIFE14 CAP/LV/000002)/Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
  • Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma (NAT-PROGRAMME, LIFE11 NAT/LV/000371)/Dabas aizsardzības pārvalde;
  • Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (LIFE WETLANDS, LIFE13 NAT/LV/000578)/Latvijas Universitāte;
  • Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā (LIFERestore, LIFE14 CCM/LV/001103)/Dabas aizsardzības pārvalde;
  • Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana (HYDROPLAN, LIFE10 NAT/LV/000160)/Dabas aizsardzības pārvalde;
  • Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā (LIFE EcosystemServices, LIFE13 ENV/LV/000839)/Dabas aizsardzības pārvalde;
  • Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai (LIFE GRASSERVICE, LIFE12 BIO/LV/001130) un Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass, LIFE13 ENV/LT/000189)/Baltijas Vides Forums, biedrība;
  • Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti (LIFE Fitfor REACH, LIFE14 ENV/LV/000174).

Pēc iepazīšanās, tikšanās dalībnieki diskutēja par nepieciešamajām mācībām veiksmīgākai projektu realizācijai, vienojās par līdzdalību jauno projektu rakstītāju mentoru programmā, kā arī  apspriedās par būtiskākajiem šķēršļiem veiksmīgai projektu vadība un iespējamiem nākotnes risinājumiem.

Tikšanās dalībnieki atzinīgi novērtēja arī CAP LIFE LAT projekta mērķus un vēlēja veiksmi sekmīgā projektā realizācijā, norādot, ka šāds projekts ir būtisks veiksmīgākai LIFE finansējuma apguvei Latvijā.

Citi  Jaunumi
Norisinājusies LIFE programmas INFO diena par gaidāmo uzsaukumu
14, April 2021
2021. gada 13. Aprīlī norisinājās LIFE atbalsta vienības organizēts pasākums “LIFE INFO diena – ieskats gaidāmajā uzsaukumā”. Tā ietvaros eksperti prezentēja aktuālāko informāciju par to, kas pagaidām zināms par plānoto LIFE programmas uzsaukumu.
LIFE programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā uzsaukumā
01, April 2021
2021. gada 13. aprīlī, plkst. 10:00, Zoom platformā notiks LIFE atbalsta vienības organizēts pasākums “LIFE programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā uzsaukumā”. Tā ietvaros tiks prezentētas jaunākās aktualitātes par gaidāmo uzsaukumu - plānotajiem termiņiem, provizoriskajām atbalsta intensitātēm, jaunajām apakšprogrammām, kā arī citiem jaunumiem.
Risinājumi dabas vērtību saglabāšanā tiks rasti zinātniskā pamatojumā, diskusijās un visas sabiedrības izglītošanā
29, March 2021
2021.gada 25.martā LIFE Integrētā projekta LatViaNature īstenotāji tiešsaistes seminārā iepazīstināja plašāku auditoriju ar projekta mērķiem, uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem. Projekts pilnveidos dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu.
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana