Projektu pieteicējiem
Piesaki projektu
PAR PIETEIKŠANOS, NODERĪGAS SAITES UN MATERIĀLI

Projektu iesniegšanas kārtība:

1. Projekta koncepcija (līdz 25.aprīlim)

Nacionālajam finansējumam var pieteikties arī organizācijas, kas nav iesniegušas projekta koncepciju. Par pieteikšanos nacionālajam finansējumam lasiet zemāk.

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku projektu pieteikumu iesniegšanu un lai varētu vieglāk strukturēt iespējamo atbalstu projektu pieteikumu rakstītājiem, kā arī veicinātu projektu ideju izplatību un partneru meklēšanu, projekta pieteicējs nosūta projekta koncepciju līdz 2017.gada 25.aprīlim uz e-pastu janis.vebers@lvafa.gov.lv

Koncepciju formas:

Daba un bioloģiskā daudzveidība

Vide un resursefektivitāte

Vides pārvaldība un informācija

Klimata pārmaiņu mazināšana un Pielāgošanās klimata pārmaiņām

Klimata pārvaldība un informācija

Projekta pieteicējs aptuveni 2 nedēļu laikā saņem koncepcijas izvērtējumu un ieteikumus projekta idejas attīstībai no LIFE atbalsta vienības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

 

2. Nacionālā finansējuma konkurss (līdz 31.maijam)

Projekta pieteicējs iesniedz projekta pieteikumu nacionālā finansējuma saņemšanai saskaņā ar konkursa nolikumu. Aptuveni 2 mēnešu laikā projektu pieteikumi tiek izvērtēti un pieņemts lēmums par konceptuālu nacionālā finansējuma piešķiršanu.

Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikums ar pielikumiem

Iesnieguma veidlapa (word)

Projekta finanšu plāns (excel)

 

3. Projekta pieteikums Eiropas Komisijā (28.aprīlis - septembris)

Pēc Eiropas Komisijas uzsaukuma (2017.gada 28.aprīlis) projekta pieteicējs aizpilda projekta gala pieteikuma versiju angļu valodā, izmantojot tiešsaistes pieteikšanās sistēmu e-proposal, līdz Eiropas Komisijas noteiktajam pieteikšanās gala termiņam.

 

Apakšprogramma

Iesniegšana

Klimats

07.09.2017.

Vide un resursefektivitāte

12.09.2017.

Daba un bioloģiskā daudzveidība

14.09.2017.

Vides pārvaldība un informācija

14.09.2017.

 

Informācija, noteikumi un vadlīnijas

Eiropas Komisijas oficiālā LIFE mājaslapa, kur pieejama informācija par pietiekšanos un LIFE programmas oficiālie dokumenti:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1293/2013,  (2013. gada 11. decembris) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 614/2007, pieejama gan latviešu, gan angļu valodā

LIFE daudzgadu darba programma 2014.–2017. gadam, pieejama gan angļu, gan latviešu valodā

Vadlīnijas par pieteikšanos Vides un Klimata pasākumu apakšprogrammām rīcības dotācijām 2017.gadam (dokumenti pieejami LIFE mājas lapā, angļu valodā)

Biežāk uzdotie jautājumi par 2017.gada projektu konkursu (angļu valodā)

! Lai iesniedzējiem būtu vieglāk iepazīties ar LIFE apakšprogrammu pieteikumu rakstīšanas prasībām, LIFE atbalsta vienība ir sagatavojusi vadlīnijas arī latviešu valodā.

Vadlīnijas latviešu valodā projektu pieteikumu iesniedzējiem*:

LIFE Daba un bioloģiskā daudzveidība 2017 (PDF, 1.8 MB)

LIFE Vide un resursu efektivitāte 2017 (PDF, 1.8 MB)

LIFE Vides pārvaldība un informācija 2017 (PDF, 1,6 MB)

LIFE Klimata pasākumi “tradicionālie projekti” 2017 (PDF, 1.7 MB)

Vērtēšanas vadlīnijas LIFE Vide apakšprogrammai 2016 (PDF, 767 KB)

LIFE Tipveida dotāciju līgums 2016 (PDF, 687 KB)

LIFE Tipveida dotāciju līguma X pielikums – finanšu un administratīvās vadlīnijas 2016 (PDF, 644 KB)

 

*Lai novērstu jebkādas interpretācijas kļūdas, sagatavojot un iesniedzot projektu EK, rekomendējam vadīties pēc oriģinālajām, angļu valodā pieejamajām vadlīnijām, kas atrodamas LIFE oficiālajā mājas lapā

Piesaki projektu
Mentori
Rita Arāja
Dabas aizsardzības pārvalde
Informācija, komunikācija,...
Kristīna Veidemane
Baltijas vides forums
projektu vadība, vides...
Raina Krecere
Baltijas vides forums
projektu finanšu jautājumi
Māris Spilve
Valsts aizsardzības militāro...
projektu finanšu jautājumi
Gatis Eriņš
Vides risinājumu institūts
dabas aizsardzības jautājumi
Juris Jātnieks
Dabas aizsardzības pārvalde
projektu sagatavošana un...
Elīna Konstantinova
Biedrība "Baltijas krasti"
projektu sagatavošana un...
Laura Zvingule
Latvijas Dabas fonds
informācija un komunikācija,...
Dr. biol. Māra Pakalne
Latvijas Universitāte
projekta pieteikumu...
Laura Jukāme
Valsts aizsardzības militāro...
projekta vadība, sadarbība ar...
Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes:
No kura līdz kuram datumam var pieteikties LIFE finansējumam?
Projektu pieteikšanas termiņi 2017.gadā:
  • Klimata pasākumu apakšprogrammai – 2017.gada 7.septembris 16:00 pēc Briseles laika;
  • Vides apakšprogrammai:
  • Vide un resursefektivitāte – 2017.gada 7.septembris 16:00 pēc Briseles laika;
  • Vides pārvaldība un informācija – 2017.gada 14.septembris 16:00 pēc Briseles laika;
  • Daba un bioloģiskā daudzveidība – 2017.gada 14.septembris 16:00 pēc Briseles laika.
 
Kur jāiesniedz pieteikumi LIFE finansējumam?

Projekta pieteikumi jāiesniedz LIFE programmas e-proposal tiešsaistes formā.

Kāda ir minimālā un maksimālā pieejamā finansējuma summa vienam projektam?

Projektu finansējumam minimālais un maksimālais apmērs nav noteikts.

Cik liela ir atbalsta intensitāte un vai ir pieejams nacionālais līdzfinansējums?

LIFE programmas atbalsts vienam projektam ir ne vairāk kā 60% no kopējām uz projektu attiecināmām izmaksām, atsevišķām projektu kategorijām – līdz pat 75%. Pārējā finansējuma daļa ir jānodrošina projekta īstenotājam. Daļējai pārējo izmaksu segšanai ir pieejams nacionālais līdzfinansējums, kura apmērs ir atkarīgs no iesniedzēja juridiskā statusa:

  1. Valsts iestādēm – līdz 40%;
  2. Citām juridiskajām personām - līdz 30%;

 

Kā var pieteikties nacionālajam līdzfinansējumam?
 
Projektu konkurss nacionālajam finansējumam tiek izsludināts reizi gadā. 2017.gada projektu konkurss uz nacionālo finansējumu ir noslēdzies.
 
Projektu iesniegumi jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā, Rīgā, Eksporta ielā 5, LV-1010, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai noteiktajā termiņā jāsūta ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Cik un kādi projekti ar LIFE programmas atbalstu Latvijā jau ir realizēti?
Kopš LIFE programmas uzsākšanas Latvijā finansējumu saņēmuši 46 projekti. Šo projektu kopējā investīciju summa ir 52 miljoni EUR, no kuriem 34 miljonus EUR līdzfinansējusi Eiropas Savienība.
Vēsturiski Latvijā LIFE projekta finansējumu vairāk izmanto pašvaldības un nevalstiskās organizācijas vides labiekārtošanai, dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai.
 
Kas var pieteikties LIFE finansējumam?

LIFE programmas finansējumam var pieteikties gan publiskās institūcijas (valsts un pašvaldību iestādes), gan arī privātās struktūras (nevalstiskas organizācijas un komersanti).

Cik liels ir kopējais pieejamais LIFE investīciju apmērs?

LIFE programmas darbības laikā no 2014.gada līdz 2020.gadam kopējais pieejamais investīciju apmērs visā Eiropas Savienībā ir 3,4 miljardi EUR.

Kāds ir LIFE programmas darbības periods?

LIFE programmas darbības periods ir no 2014.gada līdz 2020.gadam. LIFE programma ir sadalīta divos periodos -  1. periods no 2014.gada līdz 2017.gadam un 2. periods no 2018.gada līdz 2020.gadam. 

Vai ir iespējams saņemt ekspertu konsultācijas pirms projektu iesniegšanas?

Projektu iesniedzēju un realizētāju atbalstam Latvijā izveidota LIFE atbalsta vienība – pieredzējušu ekspertu komanda.

Interesenti katru darba dienu LVAFA birojā no 8:30 līdz 17:00 var saņemt konsultācijas un ieteikumus. Tiek rīkoti arī informatīvi semināri LIFE projektu pieteicējiem un realizētājiem.

Informācija par semināriem pieejama: http://www.lifeprogramma.lv/lv/pasakumi

Piesaki projektu
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums