Projekti
Ar LIFE programmas atbalstu Latvijā realizēti 46 projekti. Iepazīsties ar tiem, meklējot pēc tev interesējošiem atslēgas vārdiem, tēmām, projektu realizācijas vietas.
Atslēgvārdi
filtrēt
Meklētais atslēgas vārds nav atrasts
noņemt visus filtrus
Latvija
Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai...
Latvija
Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju...
Latvija
Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga...
Saulkrasti, Jaunķemeri
Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas...
Latvija
Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana...
Latvija, Baltija
Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai
Sigulda, Ludza
Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju...
Engure, Pape
Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros...
Rīga
Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņa pārvaldībā
Latvija
Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un...
Baltijas valstis
Komunikācijas kampaņa Baltijas valstis par bīstamām...
Līgatne
Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā
Ādaži
Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības stāvokļa...
Latvija
Parkveida pļavu un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu...
Ķemeri
Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana...
Daugavpils, Demene
Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā
Pape
Ilgtspējīgas lauksaimniecības nodrošinājums pasaulē...
Dviete, Bebrene
Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā "Dvietes...
Latvija, Igaunija, Zviedrija, Somija
Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības...
Rīga
Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana,...
Latvija
Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas...
Slītere, Kolka
Vides politikas un pārvaldības priekšlikumu izstrāde,...
Baltijas valstis
Baltijas valstu aktivitātes prioritāro bīstamo vielu...
Ādaži
Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā...
Vestiena
Biotopu apsaimniekošanas pilnveidošana Natura 2000...
Baltijas valstis
Jūras aizsargājamas teritorijas Baltijas jūras austrumu...
Latvija
Ekoloģijai labvēlīgas ventilācijas sistēmas izveide
Ogre
Ēku enerģētiskā sertificēšana Direktīvas 2002/91/EC gaismā...
Liepāja, Preiļi, Daugavpils u.c.
Inovatīva pieeja EMAS II ieviešanā jauno dalībvalstu...
Rēzeknes novads, Ludzas novads
Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā „Rāzna”
Latvija
Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā
Latvija
Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un...
Latvija
Pieredzes apmaiņa par biotopu apsaimniekošanu Baltijas...
Lubāna
Lubāna mitrāja kompleksa vides apsaimniekošana
Pape
Papes ezers: aizsardzība un attīstība
Latvijas teritorija
Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana
Ķekavas pagasts, Stopiņu novads
Sadzīves bioloģiski sadalošos organisko atkritumu pārstrāde...
Ogre
Dzīvojamo ēku energosertifikācija
Jēkabpils
Ziemeļsusējas upes baseina apsaimniekošanas sistēmas...
Ķemeri
Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā
Latvija
Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
Teiču reģions
Dabas aizsardzības pasākumi Teiču reģionā
Latvija
Zaļā sertifikāta kritēriju izstrāde, ieviešana un kontrole...
Katleši, Zvārde
Divu putniem nozīmīgu vietu aizsardzība un apsaimniekošana...
Latvijas ziemeļrietumu piekraste
Līvu zaļā piekraste - 21
Bērzciems, Abragciems
Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna...
Bārta
Bārtas klubs
Visi projekti
Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai...
01, January 2016
Latvija
Lasīt vairāk
Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju...
01, October 2015
Latvija
Lasīt vairāk
Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga...
01, January 2015
Latvija
Lasīt vairāk
Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas...
01, January 2015
Saulkrasti, Jaunķemeri
Lasīt vairāk
Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana...
01, June 2014
Latvija
Lasīt vairāk
Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai
01, June 2014
Latvija, Baltija
Lasīt vairāk
Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju...
01, October 2013
Sigulda, Ludza
Lasīt vairāk
Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros...
01, January 2013
Engure, Pape
Lasīt vairāk
ieladēt vēl
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums