Jaunumi
Latvijas Dabas fonds aicina uz semināru “Gribu pļavu!”
Life
Tāpēc Latvijas Dabas fonda projekts GrassLIFE aicina visus, kuri vēlas veidot dabisku pļavu, bet nezina, ar ko sāk, uz vienas dienas bezmaks...
Lasīt vairāk
18
mar
Latvija pirmā no Baltijas valstīm izstrādā nacionālos siltumnīcefekta gāzu emisiju faktorus Latvijas SEG inventarizācijas ziņojumam
Life
Izstrādātie nacionālie SEG emisiju faktori ļaus samazināt aprēķinātās valsts SEG emisijas par 1,8 miljoniem tonnu oglekļa dioksīda (CO2) ...
Lasīt vairāk
18
mar
Sākusies potenciālo LIFE programmas projektu ideju aprakstu iesniegšana
Kapacitātes projekts
Projektu ideju aprakstu iesniedzēji aptuveni 2 nedēļu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām saņems idejas izvērtējumu un ieteikumus...
Lasīt vairāk
26
feb
Jauns rakstu krājums aicina iepazīt Ķemeru Nacionālā parka mitrāju atjaunošanas rezultātus
Kapacitātes projekts
Rakstu autori dokumentējuši biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanu un apsaimniekošanu un metodes, raksturojuši darbu no...
Lasīt vairāk
18
feb
Norisinājusies LIFE programmas INFO diena
Kapacitātes projekts
Pasākuma ietvaros tika prezentēta daudzpusīga informācija par programmu un prezentācijas ir pieejamas arī tiešsaistē: 1) Ilonas Mend...
Lasīt vairāk
13
feb
Uzaicini uz savu pļavu Latvijas Dabas fonda mobilo ganāmpulku!
Life
Latvijas Dabas fonds ar Eiropas Savienības LIFE programmas atbalstu jau otro gadu īsteno dabisko pļavu atjaunošanas projektu GrassLIFE. T...
Lasīt vairāk
06
feb
LIFE programmas INFO DIENA
Kapacitātes projekts
LIFE INFO diena paredzēta tiem, kuri līdz šim ar LIFE programmu nav bijuši pazīstami, tādēļ pasākuma ietvaros tiks sniegta info...
Lasīt vairāk
21
jan
Sirdsdarbs, kas patīk arī tajos brīžos, kad ir grūti
Life
Dabas aizsardzībai un vides saglabāšanas pasākumu ieviešanai ir svarīgi ne tikai ekonomiskie instrumenti, jo mums var būt pieeja ...
Lasīt vairāk
18
jan
2018
LIFE REstore projekts veicis degradēto kūdrāju inventarizāciju
Life
Iznācis LIFE REstore trešais e-ziņotājs (saite) par degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā un publiski pieejamo degradēto kūdrā...
Lasīt vairāk
13
dec
ieladēt vēl
Preses relīzes
22.novembrī notiks svinīgā ceremonija LIFE balva 2018
22, November 2018
“LIFE balva 2018” ir Eiropas Komisijas LIFE programmas sekmīgāko Latvijas projektu godināšanas pasākums, kas Latvijā tiek organizēts jau otro reizi LIFE programmas kapacitātes projekta CAP LIFE LAT (Projekts Nr. LIFE14CAP/LV/000002) ietvaros, ko īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija (LVAFA).
Šogad Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējumam iesniegti 22 pieteikumi no Latvijas
25, September 2018
Septembrī noslēgusies 2018. gada pieteikšanās Eiropas Komisijas (EK) finansējuma konkursā vides un klimata aizsardzības projektu realizēšanai.
LIFE daudzgadu darba programmas 2018.–2020. gadam ietvaros pieejami 1,66 miljardi EUR vides un klimata projektiem
07, March 2018
Informācija plašsaziņas līdzekļiem Rīgā, 2018.gada 7.martā
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi

 

Pirms uzsākt lifeprogramma.lv mājas lapas lietošanu, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Mājas lapas lietotājus par projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (LIFE14 CAP/LV/000002), turpmāk - CAP LIFE LAT, darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Mājas lapā var būt ietverta informācija arī par EK LIFE programmu un EK LIFE programmas atbalstītajiem projektiem Latvijā.

1. Mājas lapā iekļautās informācijas raksturs

CAP LIFE LAT ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

CAP LIFE LAT negarantē, ka Mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no EK dokumentiem.

Mājas lapā izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

2. Atbildība

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Mājas lapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Mājas lapas darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

3. Saites uz citām mājas lapām

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites

4. Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājas lapa ir CAP LIFE LAT īpašums. CAP LIFE LAT ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.

Jebkuras Mājas lapā izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Mājas lapā izvietoto logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar CAP LIFE LAT iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

5. Piemērojamās tiesību normas

Šīs Mājas lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šīs Mājas lapas lietošanu vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

 

 

 

Privātums

Mājas lapas īpašnieks un uzturētājs ir CAP LIFE LAT. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz CAP LIFE LAT mājas lapu ir obligāta.

 

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

Mājas lapā var būt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru saturu CAP LIFE LAT nekontrolē un par kurām nevar uzņemties atbildību.

CAP LIFE LAT respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat CAP LIFE LAT tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību, ja radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju.

 

Ieteikumus, kļūdu labojumus un citas norādes par portāla uzlabošanu sūtīt uz e-pasta adresi: life@lvafa.gov.lv

Moduļa izmantošana